22.04.2010

Джонатан Едвардс

Свобода волі

Скачати в інших форматах:
Передмова

Частина перша

Розділ перший, у якому йдеться про природу волі
Розділ другий, у якому йдеться про детермінацію волі
Розділ третій, у якому йдеться про значення термінів необхідність, неможливість, неспроможність тощо і про випадковість
Розділ четвертий. Про різницю між природною і моральною необхідністю та природною і моральною неспроможністю
Розділ п’ятий. Про поняття свободи та моральної діяльності

Частина друга

Розділ перший, у якому показана очевидна неспроможність армініянського поняття свободи волі, що ототожнюється зі спроможністю волі до самодетермінації
Розділ другий, у якому розглядаються кілька можливих способів спростування аргументів, які викладені вище
Розділ третій. Чи будь-яка подія, й зокрема акт хотіння, може відбутися без причини, яка визначала б її виникнення
Розділ четвертий. Чи може хотіння виникнути без причини, через активність природи душі
Розділ п’ятий, у якому показано, що коли ми припустимо, що ті речі, які стверджуються в цих хитромудрих розумуваннях, відповідають істині, то вони безглузді та недоречні і ніяк не можуть допомогти справі армініянської свободи; і як (таким нині є стан речей) армініянські автори змушені суперечити самим собі
Розділ шостий. як детермінується воля в речах, до яких розум цілком індиферентний
Розділ сьомий. Про поняття свободи волі, позначеної індиферентністю
Розділ восьмий. про погляд на свободу волі як на протилежність будь-якій необхідності
Розділ дев’ятий. Про зв’язок актів волі з диктатом розуміння
Розділ десятий, у якому йдеться про те, що хотіння необхідно пов’язане із впливом мотивів: із конкретними зауваженнями про очевидну непослідовність тверджень і міркувань пана Чаба про свободу волі
Розділ одинадцятий. Аргументи, які підтверджують, що Бог має певне напередзнання про хотіння моральних діячів
Розділ дванадцятий. Точне напередзнання Бога про майбутні хотіння моральних діячів несумісне з такою випадковістю цих хотінь, яка позбавлена будь-якої необхідності; і передбачає необхідність хотіння, як і необхідність абсолютної Постанови
Розділ тринадцятий. Незалежно від того, припускаємо ми чи ні, що хотіння моральних діячів пов’язані  з  чимось попереднім, проте вони повинні бути необхідними в розумінні, яке спростовує армініянське уявлення про свободу

Частина третя

Розділ перший. Моральна досконалість Бога необхідна, проте вона доброчесна й гідна хвали
Розділ другий. Акти волі людської душі Ісуса Христа є необхідно святими, проте вони істинно доброчесні, гідні хвали, винагородження і всього такого
Розділ третій. Приклад тих, кого Бог покинув і віддав на поталу гріха й загальний випадок людини, яка провалилася в гріх, доводить, що моральна необхідність та моральна неспроможність цілком сумісні з провиною, що заслуговує на догану
Розділ четвертий. Наказ і зобов’язання послуху сумісні з моральною неспроможністю підкорятися
Розділ п’ятий, у якому конкретно розглядається та щирість бажань і спроб, що, як вважають, виправдовує людину за те, що вона не робить речей, які є добрими в самих собі
Розділ шостий. Свобода індиферентності не тільки не є необхідною для доброчесності, а й глибоко несумісна з нею; а всі або доброчесні, або порочні звички чи нахили несумісні з армініянськими уявленнями про свободу та моральну діяльність.
Розділ сьомий. Армініянські уявлення про моральну діяльність несумісні з будь-яким впливом мотиву або спонуки чи то в доброчесних, чи в порочних діях

Частина четверта

Розділ перший. Сутність доброчесності та пороку, налаштованостей серця та актів волі слід шукати не в їхній причині, а в їхній природі
Розділ другий. Хибність і несумісність того метафізичного поняття діяльності та дії, котре, як здається, поділяють усі захисники армініянської доктрини, у стосунку до свободи, моральної діяльності тощо
Розділ третій. Причини того, чому дехто вважає суперечним здоровому глуздові припускати, що ті речі, які є необхідними, заслуговують на похвалу або звинувачення
Розділ четвертий. Припускати, що моральна необхідність сумісна з похвалою та з осудом, винагородою та покаранням, узгоджується з вимогами здорового глузду, винагородою та покаранням
Розділ п’ятий. Про ті заперечення, в яких говориться про те, що ця схема необхідності робить усі засоби та намагання уникнути гріха або досягти доброчесності та святості марними й позбавленими мети; і що вона перетворює людей не більш як на прості машини у справах моралі та релігії
Розділ шостий, у якому йдеться про ті заперечення проти нашої доктрини необхідності, що стверджують, ніби вона узгоджується з доктриною стоїків про долю та поглядами пана Гобса
Розділ сьомий. Про необхідність божественної волі
Розділ восьмий. Про деякі подальші заперечення проти моральної необхідності Божих хотінь
Розділ дев’ятий. Про те заперечення, висунуте проти доктрини, яку ми розглядаємо, що робить Бога автором гріха
Розділ десятий. Про першу появу гріха у світі
Розділ одинадцятий. Про нібито несумісність цих принципів із моральним характером Бога
Розділ дванадцятий. Про нібито властиву нашим принципам тенденцію сприяти атеїзмові та розбещеності
Розділ тринадцятий, у якому йдеться про ті заперечення проти міркувань, що підтримують кальвіністську доктрину, котрі  розглядають її як метафізичну й важку для зрозуміння
Висновки
Зауваження
Про автора

Евангельская Реформатская Семинария Украины

  • Лекции квалифицированных зарубежных преподавателей;
  • Требования, которые соответствуют западным семинарским стандартам;
  • Адаптированность лекционных и печатных материалов к нашей культуре;
  • Реалистичный учебный график;
  • Тесное сотрудничество между студентами и местными преподавателями.

Цей матеріал ще не обговорювався.