Що таке реформатське богослов’я?

Реформатське богослов’я – це не якесь "особливе", "недоступне" вчення. Воно намагається відповідати загальній християнській традиції:

         реформатські богослови повністю приймають символи віри ранньої церкви і високо цінують праці таких отців церкви, як Іриней, Тертуліан, Афанасій Великий чи Августин;

         реформатські богослови приділяють особливу увагу теологічним працям (особливо "Настановам у християнській вірі") Жана Кальвіна, який показав славу Бога і Його вільної благодаті;

         реформатське богослов’я визнає авторитет віровизнань XVI і XVII століть – Гейдельберзького катехізису (1563г.), Бельгійського віровизнання (1561г.), Канонів Дортського Синоду (1619г.), Вестмінстерських стандартів (1647-48г.). Це не означає, що ці віросповідні документи мають такий же авторитет, як Писання. Разом з тим, реформатські богослови переконані, що ці віровизнання правильно передають біблійне вчення і забезпечують надійну основу для розвитку християнської церкви і богослов’я сьогодні.

 

Які головні риси реформатського богослов’я?

Згадаємо лише деякі:

         віра в істинність Одкровення Бога, даного в Святих Писаннях. Біблія має вирішальний авторитет у всіх питаннях життя і вчення;

         благоговіння перед повновладдям Бога: наш світ і все, що у ньому, створено Всемогутнім Богом, Котрий править всім згідно Своєї волі і замислу;

         усвідомлення повної залежності людини від Божої благодаті, яка явлена в Ісусі Христі;

         вдячність за спасіння – незаслужений дар Божий, який ми приймаємо лише вірою;

         відчуття поклику сповідувати і прославляти Боже Ім’я у всіх сферах життя; цей поклик можна виконати лише за допомогою сили Святого Духа, яка відроджує нас.

 

Яка мета реформатського богослов’я?

Вона полягає в тому, щоб:

         прославити Бога, досліджуючи і розкриваючи багатство Писання: ми прагнемо любити Бога не тільки серцем, але й "усім розумом" (Мт. 22:37);

         захистити істину Євангелія і показати тверді основи нашої надії (1Петр. 3:15);

         підготувати народ Божий "на діло служби для збудування тіла Христового" (Еф. 4:12);

         розкрити волю Божу, так щоб Бог прославився в житті Своїх дітей (1Сол. 1:11,12)

 

Російською мовою вже опубліковано декілька книг, які можна вважати вступом до реформатського богослов’я:

         Жан Кальвин, "Наставления в христианской вере"

         Луис Беркхоф, "Христианская доктрина"

         Джеймс Пакер, "Познание Бога"

 

Реформатське вчення дуже доступно розкрито в Гейдельберзькому катехізисі.

Евангельская Реформатская Семинария Украины

  • Лекции квалифицированных зарубежных преподавателей;
  • Требования, которые соответствуют западным семинарским стандартам;
  • Адаптированность лекционных и печатных материалов к нашей культуре;
  • Реалистичный учебный график;
  • Тесное сотрудничество между студентами и местными преподавателями.