Макс Вебер

Протестантська етика і дух капіталізму

2. Аскеза і капіталістичний дух

Щоб зрозуміти взаємозв’язок між основними ідеями аскетичного протестантизму та з правилами повсякденного господарського життя, слід насамперед звернутися до тих богословських творів, котрі виросли з повсякденної практики душеспасіння. Бо в ті часи, коли думками про потойбічний світ було сповнене все життя, коли дозвіл причаститися прямо впливав на соціальний стан віруючого і коли значення духівника й проповідника у справі спасіння душі, дотримання церковної дисципліни сягало таких масштабів, яких ми, сучасні люди, просто не можемо уявити (щоб переконатися в цьому, досить звернутись хоча б до зборів «consilia» *, «casus conscientiae» ** і т. ін.), — у ті часи релігійні ідеї, під впливом яких формувалася така практика, були водночас вирішальними чинниками формування «національного характеру». [* Ради (латин.). ** Питання совісті (латин.).]

У цьому розділі, на відміну від попередніх, ми можемо розглядати аскетичний протестантизм як певне єдине ціле. Оскільки ж, однак, найпослідовніше обґрунтування ідеї професійного покликання дає англійський пуританізм, що виріс на ґрунті кальвінізму, ми відповідно до принципів нашого дослідження зосередимо головну увагу на одному з його представників. Мова йде про Річарда Бакстера, творчість якого відрізняється від робіт багатьох інших літературних представників пуританської етики яскраво вираженою практичною і миролюбною спрямованістю і разом з тим всезагальним визнанням, доказом чого є постійне перевидання його праць і переклади їх на інші мови. Будучи пресвітеріанином і апологетом Вестмінстерського синоду, він разом з тим, як і багато інших кращих умів своєї доби, поступово відходив від строгої кальвіністської догматики; не схвалюючи в душі кромвелівської узурпації влади, як і всяку революцію взагалі, чужий сектантству і фанатичному завзяттю «святих», він водночас виявляв великодушність до зовнішніх дрібниць і об’єктивність у ставленні до своїх противників. Сферу своєї практичної діяльності Бакстер прагнув обмежити практичними проблемами церковно-морального життя і, будучи одним з найвидатніших серед усіх відомих духівників, він служив на цій ниві парламентові, Кромвелеві і Реставрації[283], поки одним з останніх — уже незадовго до дня св. Варфоломея — покинув свою посаду. Його «Christian directory» * — це найповніший компендіум моральної теології пуритан, цілком зорієнтований на особистий практичний досвід спасіння душі. Німецький пієтизм репрезентують «Теологічні роздуми» Шпенера, квакерство — «Апологія» Барклея та інші представники аскетичної етики[284]. За браком місця ми переносимо у примітку[285] основні дані, потрібні для зіставлень.

Якщо звернутися до «Вічного спокою святих» і «Напуття християнам» Бакстера або до близьких їм праць інших авторів[286], то в їх міркуваннях про багатство[287] і способи його надбання відразу ж впадає в око акцент на ебіонітичних ** елементах новозавітного одкровення[288]. [* Напуття християнам (англ.). ** Ебіоніти - іудео-християнська секта, що засуджувала багатство і пропагувала бідність. — Прим. перекл.] Багатство як таке криє у собі страшну  небезпеку, його спокусам немає меж; прагнення[289] багатства не лише безглузде з огляду на незрівнянно вище значення царства Божого, а й сумнівне з морального боку. Тут аскеза спрямована взагалі проти всякого прагнення мирських благ, причому набагато різкіше, ніж у Кальвіна. Адже останній не вважав багатство духовних осіб за перешкоду для їх діяльності; більше того, він розглядав його як засіб посилення їх впливу, для чого дозволяв їм вкладати майно у вигідні підприємства за умови, що це не викличе невдоволення людей. У пуританській літературі є досить прикладів того, як засуджувалась жадоба до багатства і матеріальних благ, протиставивши це значно наївнішій за своїм характером етичній літературі пізнього середньовіччя. До цих застережень слід ставитись цілком серйозно — одначе їх справжнє етичне значення і зумовленість можна виявити лише при детальнішому розгляді. Тим, що тут насправді піддається моральному осудові, виступає заспокоєність і задоволення досягнутим[290]; насолода багатством і ті наслідки, що випливають звідси, зокрема бездіяльність та тілесні насолоди і, насамперед, послаблення прагнення до «святого життя». / лише тому, що власність пов’язана з такою небезпекою бездіяльності і заспокоєності, є підстави сумніватися в ній. Бо «вічний спокій» чекає на «святих» у потойбічному світі, а в земному житті, аби здобути певність у своєму спасінні, «мусимо виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж поки є день» *. [* Ів., 9, 4.] Не неробство і насолоди, а лише діяльність служить примноженню слави Божої, згідно з недвозначно висловленою волею Його[291]. Отож головним і найтяжчим з гріхів є марна трата часу. Життя людське надто коротке і коштовне, і його слід використати для «підтвердження» свого покликання. Трата ж часу на світські розваги, «порожні балачки»[292], розкіш[293], навіть на сон[294], якщо це виходить за потрібні для належного стану здоров’я межі — не більше 6, а у крайньому разі 8 годин, — морально абсолютно неприпустиме[295]. Тут ще не кажуть «час це гроші», як це робив Франклін, однак ця ідея вже значною мірою утвердилась у духовному контексті; час є чимось неймовірно коштовним, оскільки кожна втрачена година праці забрана у Бога, не віддана примноженню Його слави[296]. Марним, а потенціально навіть і шкідливим заняттям є також і споглядання, в усякому разі коли ним займаються на шкоду професійній діяльності[297]. Бо споглядання менш бажане Богові, аніж активне виконання Його волі у рамках своєї професії[298]. До того ж для такого роду занять існує неділя; люди ж, бездіяльні у своїй професії, не знаходять, на думку Бакстера, часу навіть для Бога, коли настає година Його[299].

Уся головна праця Бакстера являє настійну, часом досить пристрасну проповідь наполегливої, постійної фізичної або розумової праці[300]. Тут ми спостерігаємо вплив двох мотивів[301]. Насамперед праця здавна вважалася випробуваним аскетичним засобом; як така вона з давніх пір високо цінувалася[302] церквою Заходу — на противагу не лише Сходові, а й більшості чернечих статутів усього світу[303]. Саме праця є специфічним превентивним засобом проти всіх тих — досить серйозних — спокус, котрі пуритани об’єднували поняттям «unclean life» * — і її роль щодо цього справді немала. Адже сексуальна аскеза пуритан відрізняється від чернечої лише ступенем, а не основним принципом, оскільки ж вона стосується і подружнього життя, її вплив більш далекосяжний. Статеві стосунки в рамках шлюбу також допустимі лише як бажаний Богові засіб примноження його слави згідно з заповіддю: «Плодіться і розмножуйтесь»[304]. Як засіб проти всіх плотських спокус приписується те ж саме, що, поряд із строгою дієтою, рослинною їжею і холодними ваннами, радять для подолання релігійних сумнівів і витонченого самокатування: «Трудіться у поті лиця свого на ниві своїй»[305].

Однак значення праці виходить і за ці рамки, оскільки вона як така є поставленою Богом метою усього людського життя[306]. Слова апостола Павла: «Хто не працює, той не їсть» стають загальнозначним і обов’язковим приписом[307]. Небажання працювати — це симптом відсутності благодаті[308].

Якраз тут знаходить свій чіткий вияв відмінність між пуританським і середньовічним ставленням до цієї проблеми. Тома Аквинський також дав своє розуміння згаданих вище слів апостола Павла. Однак у його тлумаченні[309] праця лише «naturali ratione» ** необхідна для  підтримання життя особистості і людського роду в цілому. [* Нечисте життя (англ.). ** В силу природних обставин (латин.).] Там же, де така мета відсутня, втрачає своє значення і згаданий вище припис. Він має на увазі лише рід людський, а не кожну людину зокрема. На того, хто може жити зі своєї власності не працюючи, цей припис не поширюється; стосовно ж споглядання як духовної форми діяльності у царстві Божому, то значення її (у середньовічному розумінні) було звичайно більшим, аніж це випливало із заповіді апостола Павла у буквальному її смислі. З точки зору популярного богослів’я вищою формою чернечої «продуктивності» було примноження «thesaurus ecclesia» * молитвою та хоровим співом. У Бакстера не лише відсутня такого роду етична інтерпретація трудових обов’язків, а й всіляко підкреслюється, що багатство не звільнює від безумовного виконання вимог апостола Павла[310]. Заможний теж нехай не їсть, якщо він не працює, бо, коли він і не має потреби у роботі для задоволення своїх потреб, це не скасовує Божої заповіді, і він зобов’язаний пильнувати її так само, як і бідний[311]. Провидінням Божим усім без винятку надана своя професія (calling), котру треба прийняти і на її ниві працювати; професійне покликання — це не доля, з якою слід змиритися і якій слід покірливо слідувати (як у лютеранстві)[312], а вимога Бога до кожної окремої людини працювати на славу Його. Цей, на перший погляд незначний, відтінок мав далекосяжні психологічні наслідки і сприяв дальшому утвердженню того провіденційного розуміння економічного космосу, яке було відоме вже схоластам.

Тома Аквинський, із вчення якого нам у даному разі найдоцільніше виходити, розглядав, як і багато інших мислителів, розподіл праці суспільства на професії як прямий наслідок Божого плану світового устрою. Разом із тим включення людини у цей космос відбувається ex causis naturalibus ** і є випадковим («contingent», за термінологією схоластів). [* Скарбниці церкви (латин.). ** Згідно з природним законом (латин.).] Для Лютера, як ми вже: бачили, розподіл людей за станами і професіями у відповідності з об’єктивним історичним порядком суспільства є прямою еманацією Божої волі, внаслідок чого перебування кожної людини на своєму місці та її діяльність у межах, визначених для неї Господом, перетворювались на релігійний обов’язок[313]. Це ще посилювалось тим, що ставлення лютерівської релігійності до «світу» з самого початку було не зовсім чітким і таким же лишалося й надалі. Із кола ідей Лютера, котрий так повністю ніколи й не звільнився від впливу апостола Павла з його індиферентним ставленням до мирського життя, неможливо було вивести етичні принципи діяльності по перетворенню світу. Тому доводилось приймати останній таким, як він є, вбачаючи у цьому релігійний обов’язок. Зовсім інакше розуміє провіденційний характер взаємодії приватногосподарських інтересів пуританське вчення. Про те, якою є провіденційна мета поділу людей за професіями, ми дізнаємося, згідно з пуританською схемою догматичного тлумачення, з плодів цього поділу. Тут Бакстер висловлює погляди, що в ряді моментів прямо співзвучні з відомим апофеозом розподілу праці в Адама Сміта[314]. Професійна спеціалізація, сприяючи виучці (scill) робітника, веде до кількісного зростання продуктивності праці і підвищення її якості. Тим самим вона служить спільному благові (common best), яке ідентичне добробутові, якомога більшої кількості людей. Якщо до цього моменту мотивація Бакстера має чисто утилітарний характер і завдяки цьому близька багатьом добре відомим поглядам, які висловлювались у світській літературі тої доби[315], то характерний пуританський відтінок його ідей стає помітний одразу ж, як тільки Бакстер починає акцентувати такий мотив: «Поза певною професією усяка інша діяльність людини — це не що інше, як випадковий заробіток, працюючи заради нього, людина більше часу ледарює, аніж трудиться». Цей вислів Бакстер завершує таким чином: «Він (працівник певної професії) трудиться згідно певного порядку, на той час як інші перебувають у вічному збентеженні, не знаючи ні постійного місця, ні постійного часу для своїх занять[316]..., тому певна професія («certain calling», в інших місцях мова йде про «stated calling») є найвищим благом для кожного». Випадкова ж робота, яку часто змушений виконувати рядовий поденник, — це іноді необхідне, однак у принципі небажане тимчасове заняття. В житті людини «без певних занять» відсутній той систематично методичний характер, котрий, як ми бачили, є обов’язковою вимогою мирської аскези. Квакерська етика також вимагає, щоб у професійній діяльності людини послідовно втілювались аскетичні чесноти і випробовувалась її обраність; остання ж проявляє себе у добросовісності, свідченням якої, у свою чергу, виступає ретельне[317] і методичне виконання своїх професійних обов’язків. Не сама праця як така, а лише раціональна праця в рамках професії бажана Богові. Пуританське вчення про професійне покликання завжди ставить наголос на методичному характері професійної аскези — на відміну від розуміння Лютера, котрий розглядає професійне покликання як покору своїй же визначеній Богом долі[318]. Тому пуританське вчення рішуче висловлюється на користь поєднання кількох callings за умови, що це сприятиме загальному або власному[319] благу і нікому не завдасть шкоди, а також не матиме своїм наслідком недобросовісне (unfaithful) виконання своїх обов’язків у рамках одної з них. Пуритани зовсім не вважають осудливим і зміну професії, якщо тільки це робиться не легковажно і продиктоване прагненням зайнятись більш бажаною Богові[320] — що означає, виходячи із загальних принципів пуританізму, більш корисною — діяльністю. Нарешті ще одне, найбільш важливе: корисність певної професії і, отже, її бажаність Богові у першу чергу визначаються з моральної точки зору, а потім уже тою значимістю, яку блага, що виробляються в її рамках, мають для «всього суспільства»; нарешті третім і, практично, звичайно найважливішим критерієм виступає «прибутковість професії»[321]. Бо коли Бог, волю якого пуританин вбачає в усіх обставинах свого життя, надає комусь із своїх обранців певний шанс для здобуття прибутку, то він робить це, керуючись цілком певними намірами. І віруючий християнин мусить слідувати цьому велінню і користатися цим шансом[322]. Якщо Бог вказує вам шлях, на якому ви зможете без шкоди для душі своєї і не шкодячи іншим законним чином більше придбати, ніж на якомусь іншому шляху, а ви відкидаєте це і обираєте менш прибутковий шлях, то ви цим самим стаєте на перешкоді здійснення одної із цілей вашого покликання (calling), ви відмовляєтесь бути керуючим (steward) Бога і приймати дари його для того, щоб мати можливість вжити їх на благо йому, коли Він того забажає. Не заради тілесних втіх і грішних насолод, але для Бога мусите ви трудитись і багатіти[323]. Багатство заслуговує осуду лише постільки, поскільки воно криє в собі спокусу піддатись лінощам і грішним мирським насолодам, а прагнення до багатства — лише постільки, поскільки воно викликане сподіваннями на майбутнє безтурботне і веселе життя. Як наслідок же виконання професійного обов’язку багатство морально не лише виправдане, а й приписане[324]. Про це майже прямо мовить притча про того раба, який впав у немилість за те, що не примножив довірену йому міну, срібла[325]. Бажання бути бідним рівнозначне, як це неодноразово підкреслюється, бажанню бути хворим[326] і заслуговує осуду як прояв синергізму, що завдає шкоди славі Божій. Що ж до старцювання, яким займається той, хто здатний працювати, то це не лише гріх неробства, а й, за словами апостола, порушення заповіту любити свого ближнього[327].

Наголос на аскетичному значенні постійної професії означає етичне виправдання сучасної професійної спеціалізації, так само як і провіденційне розуміння прагнення до наживи означає етичне виправдання ділової людини[328]. Аскетично настроєні пуритані відчувають однакову відразу як до аристократичної недбалості знаті, так і до чванливості вискочок. Натомість тверезий буржуа — selfmademar * — викликає у них повне етичне схвалення[329]. Вираз «God blesseth his trade» ** — поширене побажання на адресу тих святих[330], котрі добивались успіху, виконуючи Божі настанови. [* Людина усім зобов’язана лише собі (англ.). ** Хай благословить Бог діла його (англ.).] Як вважав пуританин, який, за порадою Бакстера, контролював свою обраність, порівнюючи свій душевний стан з душевним станом біблійних героїв[331] і розумів біблійні вислови «як параграфи кодексу», у тому ж напрямку діяла вся могутність ветхозавітного Бога, який нагороджував своїх обранців за їх чесноти ще у цьому житті[332]. Втім, вислови Старого Заповіту не завжди були цілком однозначними. Ми вже знаємо, що Лютер вперше вжив поняття «Beruf» у його світському значенні, перекладаючи одне місце з Книги Ісуса сина Сірахового. Однак ця книга за тим настроєм, яким вона пройнята, належить, незважаючи на досить відчутний у ній елліністичний вплив традиціоналістських частин (розширеного) Старого Заповіту. Характерно, що аж до сьогоднішнього дня Книга Ісуса сина Сірахового користується особливою любов’ю більшості німецьких селян лютеранського віросповідання[333]; про лютеранське спрямування широких верств німецького пієтизму свідчить також та особлива перевага, яку вони надають цьому творові[334]. Пуритани, виходячи з різкого протиставлення Божого і рукотворного[335], відкидали апокрифи як небогодухновенні. Тим більшим визнанням користувалась серед них Книга Іова, де поєднувалась велична хвала абсолютно суверенній і несумірній з людськими масштабами Божій волі (що було вищою мірою конгеніальним до кальвіністських поглядів) — з одного боку, та впевненість, яка особливо помітна наприкінці книги (момент другорядний для Кальвіна, однак вельми важливий для пуритан) у тому, що Всевишній осінить благодаттю своїх обранців ще за життя (у Книзі Іова — лише за життя), даруючи їм і матеріальний добробут[336] — з іншого боку. Пуритани так само ігнорували той східний квієтизм, який проступав у ряді найбільш одухотворених псалмів та Притч Соломонових, як і Бакстер — традиціоналістські аспекти важливого для поняття «Beruf» місця Першого послання до коринтян. Ставився наголос лише на тих місцях Старого Заповіту, де вихвалялась формальна добропорядність як ознака бажаної Богові поведінки. Теорія, котра твердила, що закон Мойсея лише тією мірою втратив своє значення внаслідок укладення нової спілки, якою він містив ритуальні або історично зумовлені приписи іудаїзму, а в інших відношеннях він має одвічне значення і продовжує його зберігати як lex naturae[337] — ця теорія дозволила, з одного боку, вилучити ті лриписи, які виявилися несумісними із сучасним життям, а з другого — використовуючи численні моменти спорідненості між ветхозавітною моральністю і пуританізмом, проторити шлях для посилення того могутнього духу легальності, тверезості і впевненості у своїй правоті, котрий був властивий мирській аскезі протестантизму[338]. Тому коли багато хто із сучасників, а також письменників наступної доби визначали етичну настроєність пуритан саме як «english hebraism»[339], то це, за умови правильного розуміння, цілком відповідає істині. Треба лише мати на увазі не палестинський іудаїзм часів старозаповітних книг, а той іудаїзм, який поступово формувавея під багатовіковим впливом Талмуда і формалістично сприйнятих приписів Закону, та й то слід бути досить обережним з історичними паралелями. Безпосереднє за своєю суттю сприйняття життя стародавніми євреями в  цілому досить відмінне від специфічного духовного складу пуритан. Такою ж мірою чужа пуританам — і це слід мати на увазі — і господарська етика євреїв епохи середньовіччя, і нового часу, причому відмінність між цими двома течіями стосується якраз тих рис, котрі мали вирішальне значення для розвитку капіталістичного етосу. Єврейство більшою мірою схилялося на бік політично або спекулятивно орієнтованого «авантюрницького» капіталізму: його етос був, так би мовити, етосом капіталізму паріїв, тоді як пуританізм був носієм етосу раціонального буржуазного підприємництва і раціональної організації праці. З іудейської етики він узяв лише те, що відповідало такій його спрямованості.

У рамках нашого нарису неможливо показати всі характерологічні наслідки наповнення життя старозаповітними нормами. Ця надзвичайно цікава проблема досі повністю не розв’язана навіть стосовно іудаїзму[340]. Для розуміння внутрішнього складу пуритан слід насамперед поряд із згаданими вже моментами мати на увазі, що у пуританізмі відродилась в усій її величі віра у народ, обраний Богом[341]. Навіть покірливий Бакстер Дякує Богові за те, що той призначив йому народитися в Англії і в лоні істинної церкви, а не десь в іншому місці. Цим почуттям Вдячності за свою зумовлену ласкою Божою бездоганність сповнене усе світовідчуття[342] пуританського бюргерства, що зумовило той формально-коректний жорсткий характер, який властивий представникам героїчної епохи капіталізму.

Спробуємо тепер ще раз окремо зупинитись на тих моментах пуританського розуміння професійного покликання і вимог аскетичного життя, які мусили безпосереднім чином вплинути на розвиток капіталістичного стилю життя. Всю силу свого впливу аскеза, як ми вже бачили, спрямовує насамперед проти одного: безпосередньої насолоди життям і всіма його радощами. Найбільш яскраве втілення це знайшло у боротьбі навколо «Book of sports»[343], яку Яків І і Карл І, переслідуючи очевидну мету покінчити з пуританством, підняли до рівня закону, причому Карл І звелів читати її з кафедри в усіх церквах. Якщо пуритани чинили запеклий спротив королівській постанові, яка оголошувала дозволеними законом звичайні народні розваги у вихідні дні поза часом церковної служби, то тим самим вони виступали не лише проти порушення суботнього спокою, а й проти свідомого порушення впорядкованого способу життя святих. Якщо король зі свого боку погрожував суворою карою за спроби оголосити такі розваги незаконними, то його метою було зламати цю аскетичну спрямованість, яка завдяки своєму антиавторитарному характерові являла небезпеку для держави. Феодальне суспільство і монархічна держава оберігали тих, хто був «схильний до розваг», від буржуазної моралі, яка формувалася, і від ворожих до влади аскетичних громад так само, як і сьогодні капіталістичне суспільство прагне захистити тих, хто «схильний до праці», від класової моралі робітників і ворожих до влади профспілок. Усьому цьому пуритани протиставили свою специфічну рису — принцип аскетичного життя, оскільки в усьому іншому їх антипатія (так само як і ставлення квакерів) до спортивних розваг зовсім не мала принципового характеру. Розваги мусили служити певній раціональній меті: відпочинкові, необхідному для відновлення фізичної працездатності. Як засіб вивільнення надлишку життєвих сил вони викликали в пуритан сумніви тією ж мірою, якою розважалися заради чистої насолоди або спортивного азарту, задоволення грубих інстинктів або ірраціонального почуття суперництва — розваги, безумовно, засуджувались. Інстинктивне прагнення до життєвих насолод, яке відволікало від професійної діяльності та від релігійного обов’язку, було саме по собі вороже раціональній аскезі, байдуже, чи знаходило воно свій вираз у спортивних іграх сеньйорів, чи у відвідуванні обивателем танцювальних вечорів і пивниць[344].

Недовірливим, а часом і просто ворожим було ставлення пуритан і до всіх тих культурних цінностей, котрі не мали прямого відношення до релігії. З цього не випливає, ніби життєвий ідеал пуританства мусив обов’язково бути пов’язаний з понурим, ворожим культурі фанатизмом невігластва. Навпаки, можна з повною підставою — принаймні, коли йдеться про науку, — стверджувати протилежне (за винятком хіба що ненависної пуританам схоластики). Найвизначніші представники пуританізму глибоко сприйняли ідейне багатство культури Ренесансу. Проповіді представників пресвітеріанського крила цього руху ряснять класицизмами[345], не нехтували такою вченістю у полеміці з богословських питань і радикали, хоча якраз її вони й засуджували. Мабуть,  ніде не було такого числа «graduates» *, як у Новій Англії у першому поколінні її жителів. Противники пуританства — як, наприклад, Семюель Батлер у своєму «Гудібрасі», — робили предметом сатиричного зображення насамперед кабінетну вченість і вишукану діалектику його представників. Почасти це пов’язане з релігійною оцінкою значення, яка склалася внаслідок несприйняття «fides implicita» ** католицизму. Інакше стоїть справа, як тільки ми звертаємося до літератури ненаукового характеру[346] і образотворчого мистецтва. Тут аскетизм справді скував залізними путами життя веселої старої Англії, 5 це стосувалося не лише мирських свят. Гнів і ненависть пуритан до всього того, в чому можна було вбачати прояви «superstition» ***, до будь-яких ремінісценцій магічних і церковних ритуалів прилучення до благодаті поширювались на християнське свято Різдва так само, як і на свято Травневого деревця[347], а також на всю ту безпосередню радість, яку приносило віруючим церковне мистецтво. Та ж обставина, що в Голландії це не стало на заваді розвитку великого, часто цілком реалістичного мистецтва [348], свідчить лише про те, наскільки малоефективною виявилась тамтешня сувора регламентація звичаїв порівняно із впливом двору і регентів (прошарки рантьє), а також із життєрадісністю бюргерів, які розбагатіли, — після того, як нетривале панування кальвіністської теократії розчинилося в рамках тверезої державної церкви, а кальвіністська аскеза тим самим значною мірою втратила свою притягальну силу[349]. Театр пуритани відкидали[350], а повне вилучення всіх елементів еротики, зображення оголеного людського тіла із сфери мистецтва зробило неможливими прояви радикальних поглядів у літературі та живопису. Такі поняття, як «idle talk» ****, «superfluities *****[351], «vain ostentation» ****** — ними пуритани позначали будь-яку ірраціональну діяльність, позбавлену ясної мети, а тому не аскетичну і, отже, спрямовану на служіння людині, а не на примноження слави Божої, — неодмінно згадувались щоразу, коли треба було підкреслити значення тверезості і доцільності на противагу чисто художнім мотивам. [* Людей з вищою освітою (англ.). ** Потаємної віри (латин.). *** Забобони (англ.). **** Пусті балачки (англ.). ***** Надмірності (англ.). ****** Суєтне марнославство (англ.).] Особливої ваги це протиставлення набувало тоді, коли йшлося про особисту схильність до розкоші, наприклад, в одязі[352]. Та яскраво виявлена тенденція до уніфікації стилю життя, котра сьогодні служить на користь капіталістичним інтересам стандартизації виробництва[353], має своєю ідейною основою відмову від «обожнення рукотворного»[354]. При цьому не слід, звичайно, забувати, що пуританізм криє у собі безодню суперечностей, що інстинктивне прагнення до вічних позачасових цінностей у мистецтві значно більшою мірою властиве провідним пуританським мислителям, аніж «кавалерам»[355], і що творчість такого неповторного генія, як Рембрандт, несе в собі очевидний відбиток його сектантського оточення, хоч як мало його «поведінка» відповідала б вимогам пуританського Бога[356]. Проте в цілому це не міняє загальної картини, оскільки те глибоке занурення особистості у свій внутрішній світ, до якого міг привести дальший розвиток пуританського світовідчуття і одним . із факторів якого він і справді став, вплинуло головним чином на літературу, та й то більш пізньої доби.

Не зупиняючись тут детальніше на питанні про вплив пуританізму у різних галузях культури, зазначимо лише те, що допустимість насолоди мистецькими цінностями або спортом це вчення завжди пов’язує з одним характерним обмеженням: ця насолода мусить бути безкоштовною. Адже людина — це лише розпорядник благ, які довірені йому ласкою Божою; він, як той раб у біблійній притчі, мусить звітувати за кожну довірену йому копійку[357] і якщо він втратить щось не на славу Божу, а для власного задоволення, то це принаймні викликає сумніви щодо бажаності Богові його вчинку[358]. Кому із безпристрасних людей не відомі прихильники такого погляду і в наші дні[359]? Думка про обов’язок людини щодо майна, яке їй довірено і якому вона підлегла як розпорядник або навіть своєрідна «машина для отримання прибутку», лягає важким тягарем на все її життя, заморожуючи його. Бо чим більше стає майна, тим сильнішим стає (за умови, що аскетичне світовідчуття витримає випробування багатством) почуття відповідальності за те, щоб майно було збережене недоторканим і примножене невтомною працею на славу Божу. Генетично окремі елементи такого способу життя, так само як і багато інших компонентів сучасного капіталістичного духу, сягають своїми коренями у середньовіччя[360], проте свою справжню етичну основу такий життєвий уклад знаходить лише в етиці аскетичного протестантизму. Значення її для розвитку капіталізму безсумнівне[361].

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що мирська протестантська аскеза з усією рішучістю відкидала безпосередню насолоду багатством і прагнула обмежити споживання, особливо, коли воно набирало надмірного характеру. Разом з тим вона звільняла придбавання від психологічного гніту традиціоналістської етики, розбивала кайдани, які сковували прагнення до наживи, перетворюючи останнє на заняття не лише законне, а й бажане Богові (у тому розумінні, про яке йшлося вище). Боротьба проти тілесних втіх і прагнення до матеріальних благ була, як постійно підкреслює поряд з пуританами великий апологет квакерського вчення Барклей, боротьбою не проти раціонального придбавання, а проти ірраціонального використання придбаного майна. Під цим мали на увазі насамперед властиву феодальному життю прихильність до показної розкоші. Пуритани проклинали її, як обожнення рукотворного[362], доводячи, що Богу бажане раціональне і утилітарне застосування багатства на благо кожної окремої людини і суспільства в цілому. Аскеза вимагала від багатих не умертвління плоті[363], а такого застосування багатства, яке диктувалося б необхідністю і служило б практично корисній меті. Коло такого роду етично дозволених способів користування своїм багатством характерним чином окреслюється поняттям «comfort». He випадково пов’язаний із цим поняттям стиль життя насамперед і найбільш чітко знаходить свій вияв у найпослідовніших прихильників такого світогляду — у квакерів. Оманливому блиску рицарської пишноти з її вельми хиткою економічною основою І відданням переваги сумнівній елегантності перед тверезою простотою квакери протиставляли як ідеал затишок буржуазного «home» * з його охайністю і солідністю[364]. [* Дому (англ.).]

Борючись за продуктивність приватногосподарського багатства, аекеза виступала як проти недобросовісності, так і проти чисто інстинктивної жадоби, засуджуючи останню як «covetousness» *, як «мамонізм» і т, д., — іншими словами, вона виступала проти прагнення багатства як самоцілі. Адже володіння майном само по собі було спокусою. Однак якраз тут аскеза перетворювалась на ту силу, що «без ліку творить добро, бажаючи усьому зла» ** (зло в її розумінні — це майно з усіма його спокусами). [* Жадібність (англ.). ** Гете. «Фауст». (Пер. Миколи Лукаша.)] Справа полягала не лише в тім, що, в повній відповідності з Старим Заповітом і етичною оцінкою «добрих справ», аскеза вбачала у прагненні до багатства як самоцілі вершину порочності; натомість як у багатстві, котре надбане в результаті професійної діяльності, — Боже благословення. Ще більш важливим було інше — те, що релігійна оцінка невтомної, постійної, систематичної, мирської професійної праці як найбільш ефективного аскетичного засобу і водночас найбільш надійного і очевидного засобу утвердження відродженої людини й істинності її віри неминуче мусила стати могутнішим фактором у поширенні того світорозуміння, яке ми визначили як «дух» капіталізму[365]. Якщо ж обмеження споживання поєднується з вивільненням прагнення до наживи, то об’єктивним результатом цього стає нагромадження капіталу шляхом примусу до аскетичної ощадливості[366]. Ті перешкоди, які ставали на шляху споживання нажитого багатства, неминуче мусили служити його продуктивному використанню як інвестованого капіталу. Звичайно, міру такого впливу не можна обчислити у точних цифрах. У Новій Англії цей взаємозв’язок був настільки відчутним, що не випав з-під уваги такого визначного історика, як Джон Дойл[367]. Однак і у Голландії, де реальне панування кальвінізму тривало лише сім років, простота способу життя, яка утвердилась у справді релігійних колах, стала при наявності багатств сильним стимулом нагромадження капіталу[368]. Цілком очевидно, що пуританство з його антипатією до феодального способу життя мусило рішуче стати на заваді досить поширеній скрізь і в усі часи тенденції (у нас вона сильна і понині) скуповувати за нажитий капітал дворянські землі. Англійські письменники-меркантилісти XVII ст. вбачали причину переваги голландського капіталу над англійським у тому, що в Голландії, на відміну від Англії, нажите багатство не вкладалося  у землю і (що більш важливо, оскільки якраз про це, а не про придбання землі як такої, йде мова) власники великих капіталів не прагнули сприйняти аристократичний спосіб життя, вийшовши тим самим із сфери капіталістичного підприємництва[369]. Поширена у пуританських колах висока оцінка сільського господарства як особливо важливої галузі виробництва, котра сприяє благочестю, має на увазі (наприклад, у Бакстера) насамперед не лендлордів, а йоменів і фермерів, а у XVII ст. — не юнкерів, а «раціонального» сільського господаря[370]. Починаючи з XVII ст., в англійському суспільстві стає помітним розмежування між «сквайрами», носіями традицій «веселої старої Англії», і пуританськими колами, соціальний вплив в яких був досить хитким[371]. Обидві ці риси — непохитна наївна життєрадісність — з одного боку, і суворо контрольована стриманість, витримка і безумовне підпорядкування етичним нормам[372] — з іншого, ще й сьогодні поєднуються разом у «національному» характері англійців. Уся рання історія північноамериканської колонізації проходить між, з одного боку, «adventurers» *, які обробляють плантації за допомогою «indentured servants» ** як робочої сили і схильні до аристократичного способу життя, — і, з іншого боку, пуританами з їх специфічними буржуазними настроями[373].

Всюди, де утверджувалось пуританське світовідчуття, воно за всіх обставин сприяло встановленню буржуазного, раціонального з економічного погляду способу життя, що, звичайно, було набагато важливішим, аніж просте стимулювання росту капіталів. Пуритани були головними і єдино послідовними носіями цієї тенденції. Пуританізм стояв біля колиски сучасної «економічної людини». Звичайно, і пуританські життєві ідеали часом не витримували натиску тих сильних «спокус», що їх, як добре про це знали пуритани, крило в собі багатство. Ми постійно бачимо щирих прихильників пуританської віри в рядах прогресуючих верств[374] дрібної буржуазії і фермерів, і навіть «beati possidentes» *** серед квакерів досить часто були готові зректися своїх старих ідеалів[375]. [* Авантюристами (англ.). ** Експлуатованих рабів (англ.). *** Благословенні власністю (англ.).] Тут та ж сама доля, котра постійно чекала і попередницю «мирської аскези» — середньовічну «чернечу аскезу»: як тільки в обителі строго регульованого життя і обмеженого споживання раціональне ведення господарства досягало свого повного розквіту, надбане майно або ж відразу феодалізувалось (як це було до Реформації), або ж складалася ситуація, що ставила під загрозу чернечу дисципліну, і тоді проводили одне з численних «реформувань» монастирських статутів. Уся історія статутів чернечих орденів є у певному розумінні не що інше, як безперервна боротьба із секуляризуючим впливом власності. Те саме, тільки набагато більшою мірою стосується і світської аскезй пуританізму. Могутнє, «revival» * методизму, яке передувало розквітові англійської промисловості у XVIII ст., можна уподібнити такій монастирській реформі. [* Відновлення (англ.).] Тут доцільно навести уривок із Джона Веслі[376], який цілком міг би стати епіграфом до всього сказаного вище. Бо він свідчить про те, що вожді аскетичних рухів повністю здавали собі звіт щодо згаданого вище, на перший погляд парадоксального, взаємозв’язку (у тому значенні, про яке йшлося вище)[377]. Веслі пише: «Я боюся того, що там, де зростає багатство, тією ж мірою зменшується релігійне завзяття. Тому, виходячи з логіки речей, я не бачу можливості, щоб відродження істинного благочестя могло тривати протягом довгого часу. Бо релігія неминуче мусить породжувати як працелюбність (industry), так і ощадливість (frugality), а ці властивості неминуче ведуть до багатства. Там же, де зростає багатство, там зростають і гординя, пристрасті і любов до мирських благ в усіх їх різновидах. Як же можна розраховувати на те, що методизм, ця релігія серця, яка зараз квітне, як земне дерево, збереже свій нинішній стан? Методисти повсюди стають старанними і ощадливими, отже їх майно зростає, разом із тим відповідно зростають їхня гординя, пристрасті, любов до плотських і мирських втіх і зарозумілість. Внаслідок цього зберігається лише форма релігії, тим часом дух її поступово вивітрюється. Невже ж немає засобу, який міг би перешкодити такому невпинному занепадові чистої релігії? Ми не можемо заборонити людям, щоб вони були старанними й ощадливими. Ми мусимо закликати всіх християн, щоб вони наживали стільки, скільки можуть, і зберігали все, що можна, тобто ставали багатими». (За цим слідує умовляння, щоб «ті, хто наживає скільки може і зберігає скільки може», були готовими «віддати усе, що вони можуть», аби зберегти ласку Божу і нагромадити скарби на небесах.) Очевидно, в цих словах до найменших дрібниць знаходить свій прояв той взаємозв’язок, на який ми звернули увагу вище[378].

Ті великі релігійні рухи, чиє значення для господарського розвитку полягало насамперед у їх аскетичному виховному впливі, здійснювали, як це підкреслює Веслі, свій найповніший економічний вплив, як правило, тоді, коли розквіт чисто релігійного ентузіазму був уже позаду, коли конвульсивні спроби здобути царство Боже поступово розчинялись у тверезій професійній добропорядності і корені релігійного почуття поступово відмирали, поступаючись місцем утилітарній посейбічності. В цей час, якщо скористатися визначенням Доудена, «Робінзон Крузо», ізольована від світу економічна людина, котрий. поміж іншим, займався і місіонерством[379], витіснив у народній фантазії «пілігрима» Беньяна, цього одинака, всі зусилля якого спрямовані на те, щоб швидше поминути «ярмарок марнославства» і досягти царства Божого. Коли слідом за цим утверджувався принцип «to make the best of both worlds» *, то, зрештою, як вказав уже Доуден, чиста совість ставала одним з компонентів комфортабельного буржуазного життя. Про це добре говорить німецька приказка про «м’яку подушку». Тим, що сповнена інтенсивного релігійного життя епоха XVII ст. заповіла своїй утилітарно настроєній спадкоємниці, була передусім бездоганно чиста (ми могли б навіть сказати: по-фарисейському) чиста совість, яка супутня наживі — коли, звичайно, остання не виходить за межі легальності.

Від «Deo placere vix potest» ** не лишилося й сліду[380]. Так виникає специфічно буржуазний професійний етос. [* Найкращим чином скористатися обома світами (англ.). ** Навряд чи буде бажане Богові (латин.).] Буржуазний підприємець, сповнений свідомості, що він діє милістю Божою і з Божого благословення — за умови, що він не переступав меж формальної коректності, тобто його моральність була бездоганною, а те, як він розпоряджався своїм багатством, не виникало осуду, — мав право дбати про свої ділові інтереси і навіть зобов’язаний був робити це. Більше того, релігійна аскеза  надавала в його розпорядження тверезих, добросовісних, надзвичайно працелюбних працівників, котрі дивились на роботу як на бажану Богові життєву мету[381]. Аскеза давала йому і спокійну впевненість у тому, що неоднаковий розподіл земних благ, так само як приреченість до спасіння лише небагатьох, — це справа провидіння Божого, який переслідує свої таємні, незнані для нас цілі[382]. Уже Кальвінові належить часто цитований пізніше вислів, що «народ», тобто робітники і ремісники, покірні волі Божій лише доти, доки бідні[383]. Нідерландці (Пітер де ля Кур та ін.) «секуляризували» цю тезу таким чином: люди y переважній більшості працюють лише доти, доки їх змушує до цього нужда, і це формулювання лейтмотиву капіталістичного господарства увійшло потім до теорії «продуктивності» низької заробітної плати як один із її компонентів. І тут у певній відповідності з тим розвитком, про який ми вже вели мову вище, в міру відмирання своїх релігійних коренів ідея непомітно набирала утилітарного відтінку. Середньовічна етика не лише допускала старцювання, але навіть зробила його свого роду ідеалом у жебракуючих орденах. І в миру жебраки іноді розглядались як певний «стан», значення якого полягає в тім, що він надає багатим сприятливу можливість творити добрі діла, подаючи милостиню. Ще англійська соціальна етика епохи Стюартів була внутрішньо дуже близька до цієї точки зору. І лише пуританська аскеза сприяла формуванню того суворого англійського законодавства про бідних, яке повністю змінило існуючий стан справ. Вона змогла зробити це тим легше, що протестантські секти і строго пуританські громади справді не знали жебракування у своєму середовищі[384].

З іншого боку, якщо мати на увазі робітників, то у цінцендорфівському різновиді пієтизму ідеалом виступає вірний своєму професійному обов’язку робітник, який не прагне до наживи, — саме він уподоблюється своїм життям до апостолів і, отже, має харизму учнів Христових[385]. Ще раднкальнішими були на перших порах аналогічні погляди у баптистських колах. І, звичайно, аскетична література майже всіх віросповідань виходить з того, що добросовісна праця (навіть при низькій оплаті), яка виконується тими, кому життя не дало нічого іншого, є справою, надзвичайно бажаною Богові. У цьому відношенні протестантська аскеза сама по собі не внесла  нічого нового. Проте вона не лише неймовірно поглибила ці уявлення, а й додала до існуючих норм те, що, власне, тільки й визначало силу її впливу: психологічний імпульс, який виникав внаслідок ставлення до своєї праці як до покликання, як до найнадійнішого і, зрештою, часто єдиного засобу переконатися у власній обраності[386]. Разом з тим аскеза легалізувала також експлуатацію цієї специфічної схильності до праці, оголосивши «покликанням» також і прагнення підприємця до збагачення[387]. Цілком очевидно, що виключне прагнення здобути потойбічне спасіння шляхом виконання професійних обов’язків, розглядаючи їх як своє покликання, і строга аскеза, якій церква підпорядкувала насамперед неімущі класи, сприяли зростанню «продуктивності» праці у капіталістичному значенні цього слова. Ставлення до праці як до покликання стало для сучасного робітника таким же характерним, як і аналогічне ставлення підприємця до наживи. Такий проникливий американський спостерігач, як сер Вільям Петті, зобразив цю нову для того часу ситуацію, вказавши на те, що економічна могутність Голландії XVII ст. пояснюється наявністю там численних «dissenters» * (кальвіністів і баптистів), людей, котрі вбачають у праці та інтенсивній підприємницькій діяльності свій обов’язок перед Богом. [* Дисидентів (англ.).] Органічному соціальному устрою у тому його фіскально-монополістичному варіанті, якого він набув у англіканстві при Стюартах, зокрема у концепції Вільяма Лода — цій спілці церкви і держави з «монополістами» на ґрунті християнського соціалізму, — пуританізм, усі прибічники якого були рішучими противниками такого капіталізму торгівців, перекупників і колоніалістів, які користувалися державними привілеями, протиставляв індивідуалістичні імпульси раціонального легального підприємництва, яке ґрунтувалося на особистих якостях та ініціативі. І якщо підтримана державними привілеями монополістична промисловість Англії невдовзі почала занепадати, то раціональне підприємництво пуритан відіграло вирішальну роль у розвитку тих промислових галузей, які виникли без будь-якої підтримки з боку держави, а часом і незважаючи на незадоволення влади і всупереч їй[388]. Пуритани (Прінн, Паркер) рішуче відмовлялись від співробітництва з «придворними прожектерами» крупнокапіталістичного гатунку, вважаючи, що ця категорія людей викликає еумніви з етичного погляду. Вони пишалися своєю буржуазною діловою мораллю, вбачаючи в останній справжню причину тих переслідувань, яких вони зазнавали з боку придворних кіл. Уже Данієль Дефо пропонував для боротьби з «дисидентами» вдатися до бойкоту банківських векселів і денонсації внесків. Протилежність цих двох різновидів капіталістичної діяльності у багатьох відношеннях відповідає відмінностям між релігійними вченнями їх представників. Нонконформісти ще у XVIII ст. постійно зазнавали знущань як носії «spirit of shopkeepers» * і переслідувались за зраду ідеалів старої Англії. [* Духу крамарів (англ.).] У цьому полягала і протилежність між пуританським і єврейським господарським етосом — уже сучасники (Прінн) розуміли, що якраз перший, а не другий був буржуазним господарським етосом[389].

Один із конститутивних компонентів сучасного капіталістичного духу, і не лише його, а всієї сучасної культури: раціональна життєва поведінка на основі ідеї професійного покликання, виник — і наша праця присвячена доведенню цього — із духу християнської аскези. Досить ще раз згадати цитований на початку нашого дог слідження трактат Франкліна, щоб побачити, якою мірою істотні моменти того способу мислення, який ми визначили як «дух капіталізму» відповідають тому, що ми вище визначили як зміст пуританської професійної аскези[390], тільки без її релігійного обґрунтування — у часи Франкліна воно вже відмерло. Взагалі думка, що сучасна професійна діяльність несе на собі відбиток аскетизму, сама по собі не нова. Той факт, що обмеження людської діяльності рамками професії разом з відмовою від фаустівської багатогранності людини (відмовою, яка слідує із цього обмеження) є у сучасному світі обов’язковою передумовою всякої продуктивної діяльності і що, таким чином, «справа» і «зречення» сьогодні взаємно пов’язані одне з одним, — цей основний аскетичний мотив буржуазного стилю життя (за умови, що йдеться саме, про стиль, а не про його відсутність) хотів довести до нашої свідомості уже Гете на вершині своєї життєвої мудрості, про що свідчать його «Роки мандрів» і те, як він завершив життєвий шлях Фауста[391]. Для Гете усвідомлення цього факту означало відмову і прощання з  епохою гармонійно розвиненої ї прекрасної людини, з епохою, повторення якої для нашої культури так само неможливе, як для давнини неможливим було повернення до епохи розквіту афінської демократії. Пуританин прагнув бути людиною професії, ми мусимо бути такими. Бо в міру того, як аскеза переносилась із чернечої келії у професійне життя і оволодівала цариною мирської моралі, вона починала відігравати певну роль у формуванні того грандіозного космосу сучасного господарського устрою, який був пов’язаний з технічними і економічними передумовами машинного виробництва і який в наш час примусовим чином формує життєвий стиль кожної людини, — причому не лише тих людей, які безпосередньо пов’язані з ним своєю виробничою діяльністю, а й узагалі всіх, хто з моменту народження ввергнутий у цей механізм. І цей примус існуватиме, мабуть, до того часу, доки не вигорить останній центнер пального. За словами Бакстера, турбота про мирські блага мусить непокоїти його святих не більше, аніж «тонкий плащ, який можна будь-коли скинути»[392]. Проте волею долі цей плащ перетворився на сталевий панцир. В міру того, як аскеза почала перетворювати світ, дедалі сильніше впливаючи на нього, зовнішні мирські блага дедалі більше підкоряли собі людей, здобувши нарешті таку владу над ними, якої не знала вся попередня історія людства. Сьогодні дух аскези — хто знає, назавжди чи ні? — полишив цю мирську оболонку. В усякому разі капіталізм, що здобув перемогу, не потребує більше такого роду опори відтоді, як він почав базуватися на механічній основі. Відходять у минуле і рожеві мрії епохи Просвітництва, цієї сміхотливої спадкоємниці аскези. І лише уявлення про «професійний» обов’язок» мандрує ще по світу, як привид минулих релігійних ідей. У тих випадках, коли «виконання професійного обов’язку» не можна прямим чином співвіднести з вищими духовними цінностями, або, навпаки, коли його суб’єктивно не відчувають як безпосередньо економічний примус, сучасна людина, як правило, просто не вникає в суть цього поняття. Сьогодні прагнення до збагачення, позбавлене свого релігійно-етичного змісту, набирає там, де воно досягає своєї найбільшої свободи, а саме у США, характеру нестримної пристрасті, часом близької до спортивної[393]. Нікому ще не відомо, хто в майбутньому заселить цю спустілу обитель аскези; чи постануть в результаті цієї грандіозної еволюції зовсім нові пророки, а чи відродяться з новою силою старі уявлення та ідеали, чи не наступить доба механічного заціпеніння, сповнена гарячкових спроб людей повірити у власну значимість. Тоді щодо «останніх людей» цієї культурної еволюції стануть істинними слова: «Бездушні фахівці, безсердечні сластолюбці — ці нікчеми уявили собі, ніби вони досягли ще не знаного ніким ступеня людського розвитку».

Проте тут ми вже втручаємось у сферу оціночних і релігійних суджень, які не повинні обтяжувати це чисто історичне дослідження. Наше завдання полягає в тім, щоб показати значення аскетичного раціоналізму також і для соціально-політичної етики, і, отже, для організації та функцій соціальних спільнот — від релігійних зібрань до держави. Далі ми мали намір дослідити ставлення аскетичного раціоналізму до раціоналізму гуманістичного[394], а також до розвитку філософського і наукового емпіризму, техніки і духовних культурних цінностей. І, нарешті, слід було б простежити історичне становлення аскетичного раціоналізму, починаючи від середньовічних джерел мирської аскези і до виродження її в чистий утилітаризм в усіх сферах поширення аскетичної релігійності. Лише так можна було б виявити ступінь культурної значимості аскетичного протестантизму в його ставленні до інших пластичних елементів сучасної культури. У цій праці ми лише спробували звести сам факт впливу аскетичного протестантизму і спосіб цього впливу до їх мотивів в одному, хоча й досить важливому моменті. Далі слід було б виявити, яким чином протестантська аскеза у процесі свого виникнення і формування зазнавала впливу всієї сукупності соціальних і культурних факторів, насамперед економічних[395]. Бо, незважаючи на те, що сучасна людина при всьому її бажанні звичайно не здатна уявити всю міру того, як релігійні ідеї впливали на спосіб життя людей, їх культуру і національний характер, ми зовсім не маємо наміру замінити однобічну «матеріалістичну» інтерпретацію каузальних зв’язків у сфері культури і історії такою ж однобічною спіритуалістичною каузальною інтерпретацією. Як та, так і друга однаково припустимі[396], проте обидві вони мало сприяють становленню історичної істини, якщо вони претендують бути не попереднім, а завершальним етапом дослідження[397].

 

[283] Див. прекрасну характеристику, яка дана Доуденом у цитованій вище праці. Про теологію Бакстера у той період, коли він почав поступово відходити від суворої віри у «подвійний декрет», можна скласти загальне уявлення із вступу до його праць, що їх опублікував Дженкін у «Works of the Puritan Divines». Його спроба поєднати «universal redemption» (всезагальне спасіння) з «personal election» (особистою обраністю) нікого не задовольнила. Для нас тут істотним є лише те, що він і тоді ще дотримувався «personal election», тобто головного з етичного погляду пункту вчення про приречення. З іншого боку, важливим моментом його вчення є певний відхід від зовнішнього розуміння виправдання, що свідчить про певне зближення з баптистським ученням.

[284] Трактати і проповіді Т. Адамса, Дж. Хоу, М. Генрі, Дж. Джейнвея, С. Чернока, Бакстера і Беньяна опубліковано у десяти томах «Works of the Puritan Divines» (London, 1846 — 1847); слід зазначити, однак, що відбір зроблено тут дещо довільно. Публікації праць Бейлі, Седжвіка, Хорнбека названо вище при першій згадці про них.

[285] З таким же успіхом можна було б згадати Фоета або інших представників мирської аскези континентальної Європи. Точка зору Брентано, згідно з якою цей розвиток має чисто «англосаксонський» характер, є цілком неправильною. Наш вибір зумовлений бажанням навести вислови — якщо не винятково, то в мірі можливості — представників аскетичного руху другої половини XVII ст. — періоду, який безпосередньо передує переродженню цього руху в утилітаризм. На жаль, у межах цієї праці нам довелося відмовитись від спокусливої мети дати характеристику життєвого укладу послідовників аскетичного протестантизму на прикладах з біографічної, мало відомої ще у нас квакерської літератури.

[286] З однаковим успіхом можна було б згадати праці Гізберта Фоета, матеріали гугенотських синодів або баптистську літературу Голландії. Зомбарт і Брентано досить невдало протиставили моїй концепції «ебіонітичні» уривки з праць Бакстера (до речі, тих самих, на які я посилався), аби довести мені, наскільки було «відсталим» його вчення з капіталістичної точки зору. Однак, щоб правильно користуватися такою літературою, її потрібно насамперед добре знати і розуміти те, що я прагнув довести, — те, як, незважаючи на «антимамонізм» цього вчення, дух аскетичної релігійності  породжував економічний раціоналізм, подібно до того, як це мало Місце у монастирських господарствах. Вирішальним у даному випадку було те, що стимулювались аскетично зумовлені раціональні імпульси. Лише про це йде мова і лише це є основною ідеєю нашого дослідження.

[287] Те ж саме і в Кальвіна, який не був прихильником багатства (див. його гострі виступи проти Венеції і Антверпена): Comm. in Jes opp. III. 140 a, 308 a).

[288] Див.: Saint’s everlasting rest, cap. X, XII; пор.: Bailey. Praxis pietatis, p. 182, або Henry M. The worth of the soul (Works of pur. div., p. 319): «Ті що жадібно прагнуть світського багатства, зневажають душу свою, і не лише тому, що нехтують нею, віддаючи перевагу плоті, а й тому, що вони душу свою вкладають у це прагнення» (на тій же сторінці міститься цитоване нами нижче зауваження про гріховність марної витрати часу, особливо на recreations — розваги). Аналогічним чином ця проблема розглядається і в усій релігійній літературі англійського і голландського протестантизму. Пор., наприклад, філіппіку проти avaritia (скупості) у Хорнбека (Op. cit., І. X, р. 18, 19). (Правда, на цього письменника певною мірою вплинули і сентиментально-пієтистські погляди: див., наприклад, його вихваляння бажаного Богові tranquilitas animi (душевного спокою), який він протиставляв solicitudo (хвилюванням) посейбічного світу. «Багатому важко потрапити у царство небесне», — твердить, спираючись на відомий біблійський вислів, і Бейлі (Op. cit., s. 182). Методистські катехізиси також застерігають від «нагромадження скарбів у земному житті». У пієтистському вченні це вважається за самозрозуміле. Таким же чином стоїть справа і у квакерів. Пор.: Вагсlеу. Op. cit., s. 517: «А тому остерігайтеся спокуси користуватися своїм покликанням як знаряддям для нагромадження багатства».

[289] Бо так само рішуче, як і багатство, засуджувалось і сильне прагнення до наживи (або те, що вважалося за нього). У Нідерландах Південноголландський синод 1574 р. таким чином відповів на поставлене йому питання: «Ломбардців не слід допускати до причастя, незважаючи на те, що їхню діяльність дозволено законом». Провінційний синод Девентера від 1598 р. (ст. 24) поширив це і на всіх тих, хто служив у «ломбардців». Синод у Горіхемі 1606 р. виробив суворі і принизливі умови, за яких дружини «лихварів» допускаються до причастя, і ще у 1644 і 1657 pp. обговорювали, чи можна допускати до причасти ломбардців (це служить, зокрема, аргументом проти того, що стверджує Брентано, посилаючись на своїх католицьких предків — забуваючи при цьому, що іноземні купці та банкіри були протягом тисячоліть відомі всьому європейському й азіатському світові). Ще Гізберт Фоет (див.: De  usuris. — in: Selectae disputationus theologicae, IV, 1667, p, 665) прагнув виключати «трапезитів» (ломбардців, п’ємондців) з числа тих, хто причащається. Аналогічним чином ставилися до, цього і гугенотські синоди. Ці капіталістичні верстви зовсім не були типовими представниками тих ідей і того способу життя, про які тут ідеться. Вони не вносили також нічого нового й порівняно з античністю та середніми віками.

[290] Детально розглядається у розд. 10. «The saints’ everylasting rest»: «Хто прагнув би надовго заспокоїтись у тому «пристанищі», яке Бог дає нам у вигляді майна, той заслужить кару Божу ще у цьому житті. Задоволеність спокоєм і нажитим багатством — це майже завжди провісники катастрофи. Коли б ми навіть здобули все те, що можна здобути у мирському житті, хіба буде б це всім тим, що ми прагнемо мати. У земному житті немає безтурботності, бо її й не повинно бути згідно волі Божої».

[291] Див.: Christ. div., I, p. 375 — 376: «Бог помагає нам і підтримує у нас енергію для того, аби ми могли здійснити нашу діяльність; праця є моральною і природною метою влади... Якраз ділами своїми ми найбільшою мірою догоджаємо Богові і прославляємо його. «Громадському благу чи благу більшості слід, віддати перевагу перед власним благом». У цьому криється можливість переходу від волі Божої до чисто утилітарних ідей пізнішої ліберальної теорії. Про релігійні джерела утилітаризму див. вище, а також у прим. 146.

[292] Обітниця мовчання, яка ґрунтується на біблійній загрозі покари за «кожне марне слово», вже з часів клюнійського руху виступає перевіреним аскетичним засобом виховання самоконтролю. Бакстер також детально зупиняється на гріхові марної трати слів. На характерологічне значення цього вказав уже Санфорд (Op. cit., s. 90). Та «melancholy» і «moroseness» (понурість) пуритан, яку так гостро відчували сучасники, якраз і була наслідком ліквідації «безпосередності «status naturalis» (природного стану): цій же меті служило і засудження непродуманих балачок. Коли Вашингтон Ірвінг («Brace bridge hall» розд. 30) шукає причину цих явищ почасти у «calculating spirit» (духові ощадливості) капіталізму, почасти у впливові політичної свободи, яка буцімто веде до почуття відповідальності, то йому можна заперечити тим, що у романських народів згадані причини не мали аналогічних наслідків. Стосовно ж англійців справа виглядає таким чином: 1) пуританізм сприяв тому, що його прихильники створювали демократичні інститути і водночас перетворювали свою країну на світову державу, і 2) він перетворював цю «ощадливість» («Rechenhaftigkeit» — так Зомбарт іменує вищезгаданий «spirit»), котра насправді є важливою складовою  частиною капіталізму, із способу ведення господарства на принцип усієї життєвої поведінки.

[293] Op. cit, I s. 111.

[294] Ibid, s. 383 f.

[295] Таким же чином про цінність часу; Barcley. Ор. сіt., р. 14.

[296] Див.: Baxter. Op. Cit., p. 79: «Цінуй свій час і дбай повсякдень більш про те, щоби не марнувати часу, ніж про те, щоби не втратити своє золото чи срібло. І коли гультяйські розваги, наряди, бенкети, марнослів’я, негідні знайомства або сон спокушають тебе і відбирають твій час, тобі треба ще дужче стежити за собою». «Хто марнує час, той нехтує спасінням душі», — вважає Метью Генрі (Henry M. Worth of the soul. — In: Works if Pur. div., p. 315). Також і тут протестантська аскеза дотримується своєї давно вивіреної колії. Ми звикли вважати за характерну рису сучасної людини-фахівця те, що в неї «немає часу, і визначаємо, наприклад, ступінь капіталістичного розвитку відповідно до того, що годинник відбиває кожні п’ятнадцять хвилин (про це пише вже Гете у «Роках мандрів», а також Зомбарт у своєму «Капіталізмі»). Не слід, однак, забувати про те, що в середні віки першими стали жити у відповідності з розділеним часом ченці, і що церковні дзвони служили насамперед їхній потребі рахувати час.

[297] Пор. міркування про покликання у Бакстера (Op. cit., I, р. 108 f), зокрема такий уривок: «Питання: але хіба мені не дозволено піти з цього світу і думати лише про спасіння душі? Відповідь: ти можеш покинути все те у мирських турботах і справах, що, не будучи необхідним, шкодить тобі у духовній сфері. Однак ти не мусиш повністю відмовлятися від фізичної і розумової праці, завдяки яким ти можеш сприяти загальному добру. Усі ті, хто належать до церкви чи держави, мусять спрямовувати свої зусилля на благо церкви чи держави. Нехтувати цим, кажучи: я молитимусь і віддаватимусь медитаціям, рівнозначно тому, якби твій слуга відмовив тобі у найбільш необхідній послузі, виконуючи натомість іншу, набагато менш важливу. Бог заповідав тобі тим чи іншим чином трудитися заради хліба насущного, а не жити, наче трутень, за рахунок інших, котрі трудяться у поті лиця свого». Тут же наведена Господня заповідь Адамові: «У поті лиця свого...» і слова апостола Павла: «Хто не працює, той не їсть». Здавна відомо, що квакери, навіть найбільш забезпечені, змушують своїх синів вивчати якесь діло (керуючись при цьому етичними, а не — як це вважав Альберті — утилітарними міркуваннями).

[298] У даному випадку пієтизм займає особливу позицію, що можна пояснити емоційним характером цього вчення. Для Шпенера (див.: Theol. Bedenken, III, s. 445), незважаючи на те, що він (цілком у лютеранському дусі) наголошує значення професійної діяльності як служіння Богові, все ж очевидно (також цілком у лютеранському дусі), що суєта професійних справ відволікає від Бога, — і це дуже характерна антитеза пуританізмові.

[299] Baxter. Op. cit., I. p. 242: «Якраз люди, ледачі у виконанні своїх професійних обов’язків, не знаходять часу і для служіння Богові». На цьому ґрунтується уявлення, що аскетичні чесноти мусять зосереджуватись переважно у містах, — де живуть бюргери, зайняті раціональним придбанням. Так, Бакстер у своїй «Автобіографії» говорить про ткачів Кіддермінстера (Works of Pur. div., p. XXXVIII): «А їхні постійні торговельні зв’язки з Лондоном, багато в чому сприяють зростанню ввічливості та благочестя серед ремісників». Те, що близькість столиці мусить сприяти зростанню доброчесності, здивувало б сучасне духівництво, в усякому разі німецьке. Схожі погляди можна зустріти і у пієтистів. Шпенер пише своєму молодому колезі: «Принаймні стане очевидним, що серед численного населення міст, переважно нечестивого, тим паче можна знайти кілька благочестивих душ, здатних сприйняти добро; що ж до сіл, то там часом у всій громаді не знайдеш справді доброчесної людини» (Spener. Theol. Bedenken, I, 66, s. 603). Річ у тім, що селянин мало схильний до аскетичної, раціональної життєвої поведінки. Етична ідеалізація селянина є продуктом сучасності. Тут ми не будемо розглядати значення цих та інших подібних висловлювань для дослідження питання про класову зумовленість аскези.

[300] Наведемо хоча б такі місця (Baxter. Op. cit., I, p. 336 f.)j «Віддавайте увесь ваш час діяльності у рамках вашої законної професії, окрім тих годин, коли вн зайняті безпосереднім служінням Богові»; «Трудіться в міру ваших сил, слідуючи своєму покликанню»; «Прагніть мати покликання, яке заповнить увесь ваш час, окрім того, який ви віддаєте служінню Богові».

[301] Той факт, що чисто етична оцінка праці і її «гідності» не була споконвічною і навіть специфічною ідеєю християнства, підкреслив недавно Харнак (див.: Mitt, des Ev. — Soz. Kongr., 1905, 14, Folge, N 3 — 4, s. 48).

[302] Що є основою цієї важливої суперечності, яка безумовно існує з часів бенедиктинського статуту, можна було б показати лише у значно більшому дослідженні.

[303] Те ж саме має місце у пієтизмі (див.: Spener. Op. cit., III, s. 429, 430). Характерним для пієтизму поворотом є те, що вірність професійному покликанню, покладена на людей як покара за гріхопадіння, служить нібито умертвлінню власної волі. Професійна діяльність як прояв любові до ближнього — це обов’язок вдячності Богові за його милосердя (лютеранська ідея), а тому Богові на бажано, щоб ця діяльність здійснювалася неохоче і без зацікавленості у ній (ibid., s. 272). Отож віруючий християнин мусить «трудитися з такою ж старанністю, як і рядовий мирянин» (s. 278). Це, очевидно, не відповідає пуританському способові мислення.

[304] Цією метою є, за Бакстером, «a sober procreation of children» (здорове народження дітей). Схожі погляди висловлює і Шпенер, правда, з деякими застереженнями, що зближують їх з досить грубою точкою зору Лютера, який вважає, що при цьому можна уникнути аморальності, котрої не уникнути іншим шляхом. Той статевий потяг, що супроводжує дітонародження, є гріховним також і в рамках шлюбного життя. На думку Шпенера, він є наслідком гріхопадіння, яке перетворило природні і бажані Богові стосунки у щось неминуче, пов’язане з гріховним почуттям, а тим самим у pudendum (сороміцьке). Деякі пієтистські напрямки вбачають найвищу форму шлюбу у збереженні цнотливості подружньої пари; наступну — у такій спілці, коли статеві стосунки обмежуються виключно дітонародженням, і так далі аж до шлюбів, котрі укладаються з чисто еротичних або якихось інших зовнішніх міркувань і з етичного погляду можуть бути розцінені як конкубінат. При цьому в останньому випадку тим шлюбам, котрі укладені із зовнішніх міркувань (як раціонально обґрунтованим), віддають перевагу порівняно зі шлюбами, в основі яких лежать еротичні мотиви. Теорії і практики гернгутерів ми тут не торкатимемось. Раціоналістична філософія (К. Вольф) перейняла аскетичну теорію у такому її формулюванні: те, що існує як засіб для досягнення мети (тобто статевий потяг і його задоволення), не слід перетворювати на самоціль. Перехід до чисто гігієнічно орієнтованого утилітаризму мав місце вже у Франкліна, котрий, передбачаючи етичну точку зору сучасних лікарів, розуміє цнотливість як зведення статевих стосунків до необхідної для здоров’я межі, висловлюючи також і теоретичні міркування з цього приводу. Повсюди, де ці теми ставали предметем чисто раціонального розгляду, вони проходили аналогічну еволюцію. Пуританський і гігієнічний раціоналізм ідуть різними шляхами; однак у цьому питанні вони вмить знаходять взаємопорозуміння. Так, один ревний прибічник «гігієнічної проституції» мотивував моральну допустимість позашлюбних стосунків (як корисних з погляду гігієни) — мова йшла про будинки розпусти та їх регламентацію — посиланням на Фауста і Маргариту як поетичне втілення такої ідеї. Сприйняття Маргарити як повії і ототожнення бурі людських пристрастей з необхідними для здоров’я статевими стосунками цілком відповідають духові пуританізму, — між іншим, так само, як і чисто професійна точка зору багатьох видатних лікарів, котрі вважають, що така інтимна, зумовлена глибоко особистими і культурними причинами проблема, як значення статевого утримання, належить «виключно» до сфери компетенції лікаря-фахівця, — тільки у пуритан фахівцем буде теоретик у  питаннях моралі, а тут теоретик у питаннях гігієни. Як на наш погляд, цей останній принцип, в основу якого покладено дещо обивательське ставлення до компетенції фахівця, по суті нічим не різниться — звичайно, окрім наявності зворотного від пуританського знаку. Однак, якщо ідеалізм пуританських поглядів, при всій їх манірності, справив з чисто «гігієнічного» погляду певний позитивний вплив і справді сприяв збереженню чистоти раси, то сучасній сексуальній гігієні з неминучим для неї закликом до «відмови від забобонів» загрожує небезпека переступити межі дозволеного. Тут ми будемо, звичайно, зупинятися на тому, як при всій раціональності розуміння статевих стосунків у пуританських народів їх шлюбні відносини в кінцевому результаті виявляються сповненими етичної витонченості і духовності, що створює ґрунт для розквіту справжнього лицарства, так не схожого на ту патріархальну атмосферу, сліди якої досить відсутні у всіх верствах нашого суспільства аж до кіл нашої аристократії духу. (Певну роль в емансипації жінок відіграв і баптистський вплив: надання жінці права свободи совісті і поширення на неї ідеї «всезагального священства» зробили перший пролом в патріархальному способі життя.)

[305] Постійно зустрічається у Бакстера (Op. cit., I, р. 382, 377 f.). Біблійне обґрунтування відоме нам або за Франкліном (посилання на Притчі Соломонові 22, 29), або як хвала праці у Притчах Соломонових (31, 16).

[306] Навіть Цінцендорф у зв’язку з цим говорить: «Трудяться не задля того, щоб трудитись; коли ж людині більше не дано трудитись, то вона приречена на страждання або смерть». (Plitt. Op. cit., p. 428).

[307] Символ віри мормонів також завершується після наведення цитат такими словами: «Одначе лінивий або недбайливий не може бути християнином і не може врятуватись. Йому судилася загибель і він буде викинутий з вулика». Варті подиву економічні досягнення цієї секти були зумовлені насамперед суворою дисципліною, що поєднувала риси монастиря і мануфактури, ставлячи індивіда перед вибором: праця або знищення; зрозуміло, що ця дисципліна поєднувалася з релігійним ентузіазмом і була можливою лише завдяки останньому.

[308] Тому його симптоми стають предметом ретельного аналізу. «Sloth» (лінощі) і «idleness» (неробство) вважаються за особливо тяжкі гріхи тому, що вони за своїм характером мають протяжність у часі. Бакстер прямо визначає їх як «руйнівників стану благодаті» (Op. cit., І. р. 279 — 280). Але вони і є антитезою методичному життю.

[309] Див. вище, частина І. прим. 57.

[310] Див. Baxter. Op. cit., I, p. 108 f. Особливо впадають в око такі місця: «Питання: але хіба багатство не стане нам виправданням? Відповідь: воно дасть змогу вам відмовитись від принизливої праці у тому випадку, якщо ви зможете бути кориснішим в іншій сфері, проте від роботи як такої ви звільняєтесь не більше, аніж самий останній бідняк...» (див. також р. 376): «Хоча їх (багатіїв) не змушує до цього крайня нужда, вони так само, як і інші, мусять коритися волі Божій... Бог усім велів трудитися». Див. вище прим. 48.

[311] Те ж саме у Шпенера (див.: Spener. Op. cit., III. s. 338, 425), котрий з цієї причини виступає проти передчасного виходу на пенсію, вважаючи це сумнівним з морального погляду. Відповідаючи на зауваження, що брати проценти неправомірно, бо життя на проценти з капіталу веде до лінощів, Шпенер зауважує на те, що людина, яка може існувати на проценти з капіталу, тим паче зобов’язана працювати, виконуючи волю Божу.

[312] Це стосується також і пієтизму. Щоразу, коли йдеться про зміну професії, Шпенер наводить такий аргумент: після того, як людина обрала певну професію, її обов’язком послуху Божій волі буде зберігати вірність цій професії.

[313] У статтях в «Господарській етиці світових релігій» ми показали, з яким високим пафосом, що підпорядковує собі всю життєву поведінку, вчення індуїзму про спасіння поєднує традиціоналізм у сфері професійної діяльності з тими можливостями, які надає ідея перевтілення. Якраз це дозволяє усвідомити суть різниці між поняттями чисто етичного вчення і психологічними імпульсами, створеними релігією. Віруючий індуїст може сподіватися на сприятливі шанси перевтілення лише в тому разі, коли він суворо дотримується традиційних обов’язків своєї касти. Це є найміцнішою релігійною основою традиціоналізму. Індійська етика тут є найпослідовнішою антитезою до етики пуританської, — так само, як в іншому відношенні (ми маємо на увазі становий традиціоналізм) вона є найбільш послідовною антитезою іудаїзмові.

[314] Див. Baxter. Op. cit., I. p. 377.

[315] Однак це не означає, ніби її можна історично вивести з них. У цьому знаходить свій вияв чисто кальвіністська думка про те, що космос «світу» служить примноженню слави Господньої і є засобом самопрославлення Бога. Поворот до утилітаризму, який знайшов свій вираз в ідеї про служіння життєвим потребам усіх (good of the many, common good і т. д.), як мету економічного космосу, був наслідком уявлення, що будь-яке інше розуміння веде до (аристократичного) обожнення рукотворного, або принаймні служить не славі Божій, а рукотворним «культурним потребам». Божа ж воля — тою мірою, якою вона (див. прим. 35) знаходить  своє втілення у доцільному влаштуванні економічного космосу, — може означати (поскільки взагалі йдеться про посейбічні цілі) лише всезагальне благо, безособову «корисність». Отож утилітаризм, як ми вже зазначали вище, — це наслідок безособової «любові до ближнього» і відмови від прославлення мирського життя, виходячи виключно з пуританського принципу — in majorem Dei gloriam (на примноження слави Божої). Наскільки інтенсивно увесь аскетичний протестантизм пройнятий тою ідеєю, що усяке прославлення рукотворного означає примноження слави Божої і тому вимагає безумовного осуду, свідчать ті зусилля і сумніви, з якими далеко не «демократично» настроєний Шпенер пробує відстояти від чисельних нападок вживання титулів як αδιαγρον у моральному відношенні. Його заспокоює, зрештою, те, що і у Біблії апостол наділяє претіра Феста титулом κρατιστος. Політичний бік справи не має до цього ніякого відношення.

[316] «Людина без постійних занять — чужак у власній домівці», — говорить і Т. Адамс (Works of the Pur. div. p. 77).

[317] Див. про це висловлювання Дж. Фокса (Friends library. Ed. W. and Th. Evans. Philadelphia, 1837, vol. I. p. 130).

[318] Цю особливість релігійної етики не можна, звичайно, виводити з існуючих економічних відносин. У середньовічній Італії рівень професійної спеціалізації був, безумовно, вищим, ніж в Англії цього ж періоду.

[319] Бо, як це часто зазначається у пуританській літературі, Бог ніколи не вимагав любити ближнього свого більш ніж самого себе, а лише як самого себе. Отож обов’язок людини любити і себе. Так, наприклад, коли хтось усвідомлює, що він сам користується своїм майном розумніше і тим самим більше примножує славу Господню, аніж це робить ближній його, то заповідь любові до ближнього не зобов’язує його віддати останньому щось із цього майна.

[320] Шпенер також близький до цієї точки зору. Проте навіть тоді, коли йдеться про відмову від купецької професії (як особливо небезпечної у моральному відношенні) на користь теології, він проявляв велику стриманість і схильний скоріше оцінити такий вчинок негативно (див.: Spener. Op. cit., III. s. 435, 443; I, s. 524). Зауважимо, що постійне повторення відповідей саме на це питання (чи можна міняти професію) у явно вибіркових висловлюваннях Шпенера свідчить про те, яке велике практичне значення мало у повсякденному житті те або інше тлумачення слів апостола у Першому посланні до коринтян.

[321] Нічого подібного до цього ми не знаходимо у працях видатних пієтистів, в усякому разі у країнах континентальної Європи. Шпенер у своєму ставленні до «наживи» хитався (Ор. cit, III,  s. 426, 427, 429, 434) міні лютеранською (точка зору «прожитку») і меркантилістською аргументацією про користь «розквіту комерції» і т. ін. (Op. cit., III, s. 330, 332; Ігор. І, s. 418: розведення тютюну дає прибуток державі, а тому воно корисне і, отже, не є гріховним!). При цьому Шпенер не пропускає нагоди вказати на те, що цілком можливо, як про це свідчить приклад квакерів і менонітів, отримувати прибуток і лишатися благочестивим, більше того, що особливо високий прибуток — до цього ми ще повернемось пізніше — може бути прямим результатом благочестя і добропорядності (s. 435).

[322] Ці погляди Бакстера не є відображенням того економічного середовища, в якому він жив. Навпаки, в його автобіографії підкреслюється, що успіх його внутрішньої місіонерської діяльності почасти був зумовлений і тим, що ті торгівці, які постійно жили у Кіддермінстері, були небагаті і заробляли лише на «food and raiment» (харч та одежу), а майстри-ремісники жили не краще, ніж їх робітники, «frim hand to mouth» (задовольняючи лише повсякденні нужди). «Блага вість Євангелія призначена для бідного». Про прагнення до наживи Т. Адамс говорить: «Він (той, хто знає істину) розуміє, що гроші роблять людину багатшою, але не доброчеснішою, а тому віддає перевагу спокійному сну і чистій совісті перед тугим гаманцем. Він не прагне більше, ніж те, що можна чесно заробити», — однак стільки, скільки він хоче заробити (Adams Th. — In: Works of Pur. div., LI). А це означає, що всякий чесний з формального боку заробіток можна вважати законним. 235. Див.: Baxter. Op. cit., I, ch. 10, tit. I. dis. 9 (§ 24), vol. I. p. 378. Притчі Соломонові, 23, 4: «Працюй не заради того, щоб бути багатим» (Вебер наводить не канонічний німецький текст притчі: «Bemühe dich nicht reich zu werden...», а його виклад Бакстером: «Arbeite nicht, um reich zu sein...» — Прим. перекл.) означає лише те, що не слід прагнути багатства як засобу задоволення наших плотських бажань. Одіозною є не власність сама по собі, а використання її у феодально-сеньйоріальної формі (див. зауваження — Op. cit., І, р. 380 — з приводу «debauched part of the gentry» — частини дворянства, яка віддається учтам). Мільтон у першій «Defensio pro populo Anglicano» розробив відому теорію, що носієм доброчесності може бути лише третій стан — тобто «клас буржуазії» на противагу «аристократії» — адже, як обґрунтовує Мільтон, «розкіш» — так само як і «нужда» — однаково шкодять вихованню доброчесності.

[323]

[324] Якраз це і є вирішальним. У зв’язку з цим хотів би ще раз зробити таке зауваження загального характеру. Для нас головне значення мають не стільки теоретично обґрунтовані положення богословської теорії, скільки те, що визнавалося за моральне у практичному житті віруючих, іншими словами — як практично діяла релігійна орієнтація професійної етики. У казуїстичній літературі католнцизму, зокрема в єзуїтській, можна подекуди натрапити на міркування (наприклад, про допустимість процентів, чого ми тут не будемо торкатись), які багато в чому схожі на міркування протестантських казуїстів, а інколи йдуть навіть далі, ніж вони, у визначенні меж «допустимого» чи «можливого» (пуританам пізніше не лаз закидали, що їхня етика нічим не різниться від єзуїтської). Так само як кальвіністи часто цитують католицьких богословів-моралістів, і не лише Хому Аквінського, Бернара Клервоського, Бонавентуру, а й своїх сучасників, так і католицькі казуїсти постійно звертались до єретичної етики — на чому ми тут зупинятися не будемо. Проте якщо навіть зовсім не брати до уваги такий вирішальний чинник, яким є релігійна винагорода для мирян за аскетичне життя, то важлива з теоретичного погляду відмінність полягає ось у чому: такі вільнодумні погляди в рамках католицизму були продуктом не санкціонованих церковним авторитетом специфічно нестійких етичних теорій, котрі відкидались найбільш серйозними і строгими послідовниками церкви; протестантська ж ідея професійного покликання, навпаки, спрямовувала на шлях капіталістичного підприємництва найбільш серйозних прихильників аскетичного життя. Те, що в рамках католицизму могло бути дозволеним за певних умов, тут розглядалося як щось безумовно позитивне з морального погляду, як благо. Ця практично дуже важлива принципова відмінність між обома етичними вченнями остаточно визначилась для нового часу після полеміки з янсеністами і виданням булли «Unigenitus».

[325] «Ти можеш займатися тією працею, яка забезпечить тобі найбільший успіх і законний прибуток. Ти зобов’язаний розвивати усі свої здібності...» — Далі йде місце, переклад якого міститься вище у тексті. Прямі паралелі між прагненням до нагромадження багатств у царстві Божому і прагненням успіху у рамках мирської професії проведено, наприклад, у роботі Janeway. Heaven upon earth. — In: Works of the Pur. div., p. 275).

[326] Вже у (лютеранському) сповіданні герцога Крістофа Вюртемберзького, яке він передав Тридентському соборові, про обітницю бідності сказано так: «Хто перебуває в бідності згідно самому своєму станові, нехай не нарікає. Проте якщо він дає обітницю лишатися бідним, то це буде рівнозначно обітниці лишатися вічно хворим або постійно мати погану репутацію».

[327] Так, ми бачимо це у Бакстера та, наприклад, у сповіданні герцога Крістофа. Див. також такі висловлювання, як, наприклад: «Мандрівні волоцюги, що їх життя є нічим іншим, як тяжким прокляттям; більшість їх старцює» і т. п. (Adams Th. — In: Works of  Pur. div., p. 259). Вже Кальвін суворо заборонив просити милостиню, а голландські синоди різко виступають проти різного роду листів і атестаиій, котрі дозволяють займатися старцюванням. Якщо в часи Стюартів, особливо при Лоді і правлінні Карла І, велась систематична робота по наданню допомоги бідним і роботи — безробітним, лозунгом пуритан було: «Подаяння — не милосердя» (таким же був і заголовок відомої книги Дефо, що вийшла пізніше); а наприкінці XVII ст. в Англії складається страхітлива система «work-houses» (робітних будинків) для безробітних пор.: Leonard. Early History of English poor relief. Cambridge, 1900, Levy H. Die Grundlagen des ökonomischen Liberalismus in der Gesehichte der englisehen Volkswirfsehaff. Jena, 1912, s. 69 ff.).

[328] Президент баптистської спілки Великобританії та Ірландії (Baptist union of Great Britain and Ireland) Дж. Уайт у своєму виступі на лондонському зібранні у 1903 р. заявив з особливим притиском (Baptist handbook, Ї904, p. 104): «Кращими людьми наших пуританських церков були ділові люди, котрі вважали, що релігія мусить проникати в усі сферя життєвої діяльності».

[329] Якраз на цьому ґрунтується характерна відмінність від феодального розуміння в усіх його різновидах. З точки зору феодала успіхи парвеню у політичній чи соціальній сфері і посвята його у дворянство можуть мати користь лише для його нащадків. (Це характерним чином знайшло вияв в іспанському слові Hidalgo, тобте hijo d’afgo, filius de alique, причому «aliquid» тут означає успадковане від попередніх поколінь майно.) Як би швидко не стиралися сьогодні ці відмінності у США в ході стрімкого перетворення і європеїзації «національного характеру» американців, тут все ще іноді можна виявити цілком протилежну, специфічно буржуазну точку зору, прихильники якої розглядають успіх у бізнесі та одержання прибутку як симптоми духовної величі, тоді як (успадковане) майно саме по собі не викликає тут ніякої поваги. В Європі ж (на це вже звернув увагу Дж. Брайс) за гроші можна купити мало не будь-який соціальний статус, якщо тільки володар майна сам не стояв за прилавком і здійснив усі необхідні метаморфози своєї власності (встановлення фідеїкомісу та ін.). Див. висловлювання проти аристократії крові, наприклад, у Т. Адамса (Works of the Pur. div., p. 216).

[330] Так, наприклад, говориться про засновника секти фамілістів Хендріка Нікласа, котрий був купцем (див.: Barcley, Inner life of the religius societies of the Commonwealth. 1876, p. 34).

[331] Прикладом такої орієнтації на біблійних патріархів — що характерно водночас для всього світогляду пуритан — може бути пояснення, що його дає Томас Адаме суперечці між Яковом і Ісавом (Works of Pur. div., p. 235): «Його (Ісава) дурість є очевидною  вже з того, як низько розцінював він своє право першородства (таке твердження є важливим і для розвитку ідеї birthright — першородства, та про це пізніше), настільки низько, що легко відмовився від нього за таку дрібницю, як юшка з сочевиці». Те, що пізніше він не захотів визнавати згаданої умови, оголосивши її обманом, було вже зрадою. Ісав — типовий «cunning hunter, a man of the fields» (спритний мисливець, дитя природи), втілення ірраціональної некультурності, тоді як Яків — «a plain man dwelling in tents» (добропорядний чоловік, що живе у шатрі), в особі якого ми маємо «man of the grace» (людину, що осяяна Божого благодаттю). Те відчуття внутрішньої спорідненості з іудаїзмом, яке знайшло свій вияв у відомому творі Теодора Рузвельта, Келлер віднайшов у голландських селян. Разом з тим, однак, пуритани повністю усвідомлювали протилежність між їх ученням та іудейською етикою з її практичною догматикою, — як про це свідчить праця Прінна, спрямована проти євреїв. (У зв’язку з пробами Кромвеля утвердити віротерпимість. Див. про ще нижче, прим. 252.)

[332] Це цілком очевидно, наприклад, для Хорнбека, оскільки у Євангелії від Матвія, 5, і І, Тим., 48, святим дані чисто мирські обіцянки (Op. cit., vol. І, p. 193). Все є результатом Божого провидіння, проте особливу турботу проявляє Він щодо своїх обранців (р. 192): «Super alios autem summa sura et modis singularissimis versatur Dei providentia circa fideles». За цим іде вказівка на те, за якими ознаками можна визначити, що успіх є не наслідком «communis providentia» (провидіння взагалі), а особливої Божої турботи. Бейлі також (Op. cit., p. 191) пояснює успіхи у професійній діяльності Божим провидінням. Припущення, иіби «prosperity» часто виступає винагородою за богоугодне свято життя, характерне для літератури квакерів (дяв., наприклад, аналогічне висловлювання, що відноситься до 1818 p., у Selection from the Christian advices, issued by the general meeting of the Societies of Friends in London, 6 th ed. London, 1851, p. 209). До питання про зв’язок цієї ідеї з квакерською етикою ми ще повернемось.

[333] Див.: Zur bauerlichen Glaubens und Sittenlehre. Von einem thüringischen Landpfarrer, 2 Anfl., Gotha, 1890, s. 16. Селяни, зображені в цій роботі, — характерний продукт лютеранської церковності, В усіх тих випадках, коли достойний автор цієї роботи веде мову про «селянську» релігійність, я писав на полях «лютеранство».

[334] Див., наприклад, цитату у Річля (Ritschl. Pietismus, II, s. 158). Шпенер обґрунтовує свої сумніви з приводу зміни професії і прагнення до наживи також посиланнями на Ісуса сина Сірахового (див.: Spener. Theol. Bedenken, III, s. 426).

[335] Правда Бейлі, наприклад, радить, незважаючи на це, читати їх; цитати з апокрифів подекуди, хоч і рідко, зустрічаються у його роботі. Я (можливо, випадково) не можу пригадати жодної цитати з Книги Ісуса сина Сірахового.

[336] У тих випадках, коли знедолені добиваються успіху, кальвіністи (як, наприклад, Хорнбек), спираючись на «теорію закостенілості», тішаться тим, нібито Бог посилає знедоленим успіх, щоб їх озлобити і тим самим зробити їхню погибель ще вірнішою.

[337] Більш детально на цьому моментові у даному зв’язку ми зупинятися не будемо. Нас цікавить тут лише формальний характер «чесності». Про значення ветхозавітної етики для всіх lex naturae див. «Soziallehren» Трьольча.

[338] Етичні норми Святого письма є обов’язковими, згідно Бакстеру (див.: Baxter. Christian directory, III, p. 173), лише постільки, поскільки вони виступають простим «transcript of the law of nature» (утвердження природного права) і мають «express character of universality and perpetuity» (яскраво виражений характер всезагальності і вічності).

[339] Див., наприклад: Dowden. Op. cit., p. 39 (з посиланням на Беньяна).

[340] Детальніше див. про це у статтях «Господарської етики світових релігій». Тут ми не можемо аналізувати той величезний вплив, який мала саме друга заповідь («не сотвори собі кумира») на весь характерологічний розвиток іудаїзму, на його раціональний, чужий чуттєвій культурі характер. Показовим може бути, мабуть, і той факт, що один із керівників американської «Education alliance» — організації, яка, використовуючи ефективні засоби, з разючим успіхом здійснює американізацію іммігрантів, у розмові зі мною висловив припущення, що основним завданням у процесі становлення культурної людини — а це є головною метою усякого соціального і естетичного виховання — є «звільнення від другої заповіді». У пуританізмі відповідником до іудейської заборони будь-якого олюднення Бога (див. вище) виступає заборона обожнення рукотворного (яка діє дещо в іншому плані, однак у тому ж напрямку). Стосовно талмудизму, то йому, безумовно, близькі і деякі принципові моменти пуританської етики. Так, наприклад, у Талмуді наголошується (див.: Wunsche. Babyl. Talmud, II, s. 34), що кращим і більш достойним Божої винагороди є добре діло, зроблене з почуттям обов’язку, аніж те, яке не приписане законом (іншими словами, байдуже виконання обов’язку цінується з етичного погляду вище, ніж філантропія, яка ґрунтується на безпосередньому почутті); пуританська етика так само могла б прийняти цей принцип, як прийняв його і Кант. Шотландець за походженням, Кант, зазнавши в молоді роки сильного впливу пієтизму, у своїх кінцевих висновках близький до цього принципу (цілий ряд кантівських формулювань прямо примикає до аскетичного протестантизму, хоча це питання виходить за рамки нашого дослідження). Однак, разом з тим, принципи талмудистської етики глибоко закорінені у східному традиціоналізмі. Р. Танхум бен Ханілай сказав: «Людина ніколи не повинна міняти звичай» («Gemara zu Mischna» Vii, I Folge, 866, N 93. — Wunsche. Babyl. Talmud. Мова йде про харчування поденних робітників). Це не поширювалось лише на чужинців. Проте пуританське розуміння «законності» як випробування обраності, без сумніву, створювало набагато вагоміші мотиви позитивної діяльності, ніж іудейське її розуміння в дусі простого слідування заповідям. Думка про те, що в успіхові знаходить свій вияв благословення Боже, звичайно не чужа й іудаїзмові. Однак цілком інше релігійно-етичне значення цієї ідеї в іудаїзмі внаслідок його подвійної (внутрішньої і зовнішньої) етики виключає будь-яку близькість між названими вченнями якраз і в цьому вирішальному моменті. Стосовно чужинця дозволено те, що заборонено щодо «брата». Уже за однієї цієї обставини успіх у сфері не «приписаного», а лише «дозволеного» не міг бути ознакою релігійного утвердження і стимулом до методичної регламентації життя в тому розумінні, як це було у пуритан. Щодо цієї проблеми, яку Зомбарт у своїй книзі «Євреї і господарське життя» (1911) у ряді випадків вирішує невірно, див. згадані вище статті. На конкретних моментах цього питання ми тут зупинятися не будемо. Етика іудаїзму, яким би дивним це не здавалося, зберігає яскраво виражені традиціоналістські риси. Ми не будемо також торкатися питання про ту радикальну зміну, яка відбулась у внутрішньому ставленні до світу : внаслідок виникнення християнської інтерпретації ідей «благодаті» і «спасіння» — інтерпретації, яка крила в собі зародки все нових і нових можливостей розвитку. Про ветхозавітну «законність» див., наприклад: Ritschl. Recht — fertigung und Versöhnung, II, s. 265. Для англійських пуритан сучасні їм євреї були представниками того орієнтованого на війну, державні поставки монополії, грюндерські спекуляції, князівські будівельні і фінансові проекти капіталізму, який викликав у них жах і відразу. По суті, цю протилежність можна з певними, неминучими в таких випадках застереженнями сформулювати таким чином: єврейський капіталізм був спекулятивним капіталізмом парив, пуританський же — буржуазною організацією трудової діяльності.

[341] Доказом істинності Святого письма для Бакстера виступає, в кінцевому результаті, «разюча протилежність між благочестивими і неблагочестивими», абсолютна відмінність «renewed men» (оновлених людей) від інших і виняткова турбота Бога про спасіння душ обраних, котра може, звичайно, знаходити свій вияв у «випробуванні» їх (див.: Baxter. Christ, dir., I, p. 165).

[342] Для характеристики цього досить згадати, як своєрідно тлумачить зміст притчі про фарисея і митаря навіть Беньян (див. його проповідь «Фарисей і митар»: Bunyan. The Pharisee and the Publican. — Op. cit., p. 100), у якого в ряді випадків можна знайти певну спорідненість з настроями лютерівської «Свободи християнина» (див., наприклад: Bunyan. Of the law and the Christian. — Op. cit, p. 254). Чому ж відштовхується фарисей? Тому що він, по суті, не слідує Божим заповідям; він, безсумнівно, є сектантом, котрий зайнятий лише зовнішніми дрібницями і обрядами (р. 107), він приписує заслугу спасіння насамперед собі і, ображаючи Бога, приносить йому подяку за свою доброчесність («як це роблять квакери»). Фарисей, впадаючи у гріх, покладає всі надії на свою доброчесність (р. 126); тим самим він імпліцитно заперечує Боже приречення (р. 139 {.). Отож його молитва — це обожнення рукотворного, і в цьому її гріховність. Митар же, як свідчить про це щирість його визнання, здобув внутрішнє відродження, бо «для справжньої щирої переконаності людини у своїй гріховності потрібне переконання у можливості прощення» (р. 209) — чисто пуританське послаблення лютерівського розуміння гріховності.

[343] Опубліковано у Гардінера: Gardiner. Constitutional documents, 1906. Можна провести паралель між цією боротьбою з аскезою, котра заперечує авторитет влади і переслідуванням Пор-Рояля і янсеністів Людовиком XIV.

[344] Точка зору Кальвіна у цьому питанні була значно м’якшою, принаймні поскільки мались на увазі вишукані аристократичні форми насолоди життям. Межа мусить покладатися Біблією; кожен, хто керується її заповідями і зберігає при цьому чистоту совісті, повинен з підозрою й острахом ставитися до будь-якого свого прагнення радіти життю. Вказівки з цього приводу у 10 розділі «Inst. Christ. rel.» (наприклад, «пес lugere ea quoque possumus quae videntur oblectationi magis guam necessitati inservere» — «не можемо ми повністю сторонитися і того, що викликане не стільки необхідністю, скільки прагненням до нагороди») могли б на практиці привести до значної більшої терпимості. Зміна такої точки зору (це ми можемо спостерігати у епігонів Кальвіна) пояснюється не лише дедалі більшим страхом позбутися certitudo salutis, але і тою обставиною (ми зупинимось на цьому в іншому місці), що у сфері «ecclesia militans» носіями етичного розвитку кальвінізму виступали представники дрібної буржуазії.

[345] Т. Адамс (Th. Adams. — Works of the Pur. div., p. 3) починає проповідь про «three device sisters» — трьох небесних сестер  («Любов же — найголовніша серед них») — вказівкою на те, що і Парис віддав яблуко АфродітіІ

[346] Не слід читати романи і подібні їм книги, бо це «wastetimes» (трата часу) (див.: Baxter. Christ, directory, I, p. 51). Відомо, що в Англії, після єлизаветинської доби, мав місце певний занепад не лише драми, а й лірики і народної пісенної творчості. Що стосується образотворчого мистецтва, то тут пуританам, мабуть, мало що довелось викорінювати. Однак не може не впасти в око перехід від досить високого рівня музикальної культури (роль Англії в історії музики не можна вважати незначною) до тієї абсолютної нікчемності, яка проявилася в англосаксонських народів у цій галузі пізніше і зберігається по сьогоднішній день. Якщо не брати до уваги негритянські церкви і тих професійних співаків, що їх ці церкви тепер запрошують з метою attractions — приманки (Trinity church в Бостоні в 1904 р. виплачувала їм по 8 тис. дол. щорічно), — то в американських релігійних громадах можна здебільшого почути під виглядом «спільного співу» лише незносний для німецького вуха вереск. (Частково це стосується і Голландії.)

[347] Те ж саме мало місце в Голландії, про що свідчать рішення синодів. Див. постанову про Травневе деревце у збірнику Рейтсма (VI, 78, 139).

[348] Цілком ймовірно, що «Відродження Старого Заповіту» та орієнтація пієтистів на певні ворожі до краси у мистецтві християнські почуття (які можна ввести до ідей Девтероісайї та 22-го псалма) відіграли певну роль у тому, що об’єктом мистецтва стало також і потворне; певний вплив тут мала і пуританська відраза до обожнення рукотворного. Проте все це ще не досить досліджене в деталях. У римо-католицькій церкві схожі за зовнішніми ознаками явища виникали з зовсім інших (демагогічних) мотивів — правда, вони мали у сфері мистецтва зовсім інші наслідки. Всякий, хто стоїть перед «Саулом і Давидом» Рембрандта, неминуче мусить відчувати могутній вплив пуританського світогляду. Витончений аналіз культурних впливів Голландії, що його містить книга К. Нейманна «Рембрандт» (див.: Neumann K. Rembrandt. Berlin — Stuttgart, 1902), показує ступінь того, що на сьогодні можна знати про міру позитивного, плідного впливу аскетичного протестантизму на мистецтво.

[349] Відносно слабкіше проникнення кальвіністської етики у життєву практику, послаблення тут аскетичного духу уже на початку XVII ст. (англійські конгрегаціоналісти, які втекли у 1608 р. у Голландію, не змогли змиритися з не досить суворим дотриманням тут вимоги не працювати у суботу), особливо за часів штатгальтера Фрідріха Генріха, і взагалі значно менша здатність голландського пуританізму в цілому до експансії пояснювалась цілим  рядом найрізноманітніших причин, перерахувати які тут неможливо. Частково вони коренились у політичному устрої Голландії (котра являла собою союз окремих міст і земель) і у значно меншій участі громадян в обороні країни. (Війну за незалежність голландці швидко почали вести на гроші Амстердама силами найманців: англійські проповідники наводили голландські війська як приклад вавилонського стовпотворіння). Таким чином труднощі релігійної війни були перекладені значною мірою на плечі інших людей, що одночасно вело і до втрати політичної влади. Кромвелівська ж армія, навпаки, відчувала себе, незважаючи на окремі утиски, армією громадян. (Тим характерніше, що якраз ця армія включила до своєї програми пункт про скасування військової повинності — бо воювати можна лише на славу Божу, за добре усвідомлену справу своєї совісті, а не заради примх можновладців. «Аморальний>, з точки зору традиційних німецьких понять, . устрій англійської армії історично можна звести до досить високих моральних ідеалів; виник же він внаслідок вимог солдат, котрі це знали поразок і котрі тільки після Реставрації були поставлені на службу інтересам корони.) Голландські schutterijen, які були опорою кальвінізму під час великої війни, вже менш ніж через одне покоління після Дордрехтського синоду виявляють, як про це можна судити з картин Хальса, зовсім мало схильності до «аскетизму». Протести синоду проти їх способу життя повторюються неодноразово. Голландське поняття «deftigkeit» є сумішшю буржуазно-раціональної «добропорядності» і патриціанської станової гордості. Розподіл місць за класовою належністю у голландських церквах і сьогодні свідчить про аристократичний характер такої церкви. Міське господарство, що продовжувало зберігатись, ставало на заваді розвиткові промисловості. Промислове піднесення пояснюється лише притоком іммігрантів і тому не могло бути тривалим. Однак і у Голландії мирська аскеза кальвінізму і пієтизму діяла у тому ж напрямку, що і в інших місцях (і в значенні «аскетичного примусу до ощадливості», про який Грун ван Принстерер веде мову в уривкові, який наводиться нижче, — див. прим. 280). Майже повна відсутність художньої літератури у кальвіністській Голландії, звичайно, не є випадковим явищем. Про Голландію див.: Busken-Huet. Het land van Rembrandt; німецькою мовою: Rembrandts Heimat. Leipzig, 1886 — 1887. Значення голландської релігійності як «аскетичного примусу до ощадливості» ще у XVII ст. яскраво засвідчили, наприклад, мемуари Альбертуса Халлера. Для розуміння характерної своєрідності суджень голландців про мистецтво та їх мотивів див., наприклад, опубліковані в «Old Holland» (1891) автобіографічні замітки: С. Huyghens (1629 — 1631). Згадана вище праця: Prinsterer G. van. La Hollande 1’influence de Calvin (1864) — для нашої постановки проблеми мало цікава. Колонія Ньів-Нідерланде (Nieuv-Nederlande) з Америці була у соціальному відношенні підвладною напівфеодальним «патронам»-гендлярам, які давали капітал у позику. «Дрібний люд» досить туго піддавався на умовляння переселитися сюди і віддавав перевагу Новій Англії.

[350] Нагадаємо, що пуританський муніципалітет Стратфорда-на-Ейвоні закрив там театр ще за життя Шекспіра, в час його перебування тут в останні роки життя. (Свою ненависть і зневагу; до пуритан Шекспір висловлював при кожній зручній нагоді). Ще у 1777 р. власті Бірмінгема не дозволили відкрити там театр, мотивуючи це тим, що театр сприяє «лінощам» і, отже, завдає шкоди торгівлі (див.: Ashley. Birmingham Industry and Commerce, 1913; p. 7, 8).

[351] Вирішальним тут є і те, що для пуритан існувала лише одна альтернатива: або воля Божа, або людське марнославство. Тому для них і не могло бути жодної «adiaphora» (індиферентності в оцінці). По-іншому, як ми вже зазначили, ставився до цього Кальвін. На його думку, те, що людина їсть, як вона зодягається таке інше, не має серйозного значення, якщо тільки при цьому душа її не потрапляє під владу хтивості. Свобода від «світу» мусить виявляти себе — як і в єзуїтів — у байдужості, тобто, на думку Кальвіна, у байдужому, безпристрасному користуванні тими благами, які дарує земне життя (див.: Inst. Christ, relig., I. Aufl., p. 409 f.). Ця точка зору, без сумніву, ближча поглядам Лютера, аніж педантизм його епігонів.

[352] Ставлення до цього квакерів загальновідоме. Однак уже на початку XVII ст. в Амстердамській громаді іммігрантів через модні капелюшки та одяг дружини проповідника зчинилася буря, яка тривала десять років. Ці події блискуче зображено у книзі: Dexter. Congregationalism of the last 300 years. Вже Санфорд вказував на те, що сучасна «чоловіча зачіска» веде свій родовід від неодноразово висміяних «roundheads» (круглоголових). І що таким же чином висміяно чоловіче вбрання пуритан, в принципі близьке до сучасного чоловічого одягу.

[353] З цього питання див. також цитовану вище працю Веблена (Veblen T. The theory of the business enterprise, 1904).

[354] До цієї точки зору ми постійно повертаємось. Вона дозволяє пояснити такі висловлювання, як, наприклад.: «Кожен пенні, що його ти платиш за себе, своїх дітей та друзів, мусить витрачатися ніби за прямою вказівкою згори, щоб твоя лукава плоть не позбавила Бога усього того, що ти мусиш віддати йому» (Baxter. Op. cit., I. p. 108). У ньому вся суть: те, що служить особистим цілям, втрачене для Бога і слави його.

[355] Часто справедливо вказують на те, що (див., наприклад, Dowden. Op. cit.) Кромвель врятував від знищення малюнки Рафаеля і «Тріумф Цезаря» Мантеньї, тоді як Карл II намагався їх продати. Як відомо, суспільство доби Реставрації до національної англійської літератури ставилось або цілком байдуже, або взагалі не визнавало її. При дворі панував вплив Версаля. В рамках цього нарису неможливо вивчити той вплив, який справляла відмова від безпосередніх радощів повсякденного життя на духовний склад видатних представників пуританізму і на людей, ще пройшли його школу. Вашингтон Ірвінг таким чином формулює цей вплив у притаманній англійцям манері: «Це (він має на увазі політичну свободу, ми сказали б — пуританізм) вимагає меншої гри фантазії і більшої сили уяви». Варто згадати про роль шотландців у науці, літературі, технічних відкриттях, а також у діловому житті Англії, щоб відчути, наскільки близьке до істини це, можливо, навіть надто прямолінійне зауваження. Ми ж торкатимемось тут питання про роль пуритан у розвитку техніки і емпіричних наук. Цей взаємозв’язок досить чітко проступає і у повсякденному житті: наприклад, для квакерів, по Барклею, дозволені такі «recreations», як відвідання друзів, читання історичної літератури, математичні і фізичні дослідження, садівництво, бесіди про суспільне життя і світову поезію і т. д. Критерії цього відбору ті ж, що й згадані вище.

[356] Прекрасний аналіз цього містить книга К. Нейманна «Рембрандт»; цю працю взагалі корисно зіставити із зауваженнями, наведеними вище.

[357] Див. цитований вище уривок із Бакстера: Baxter. Op. cit., І. p. 108.

[358] Пор., наприклад, відому характеристику полковника Хатчінсона, що її дає його біографія, написана його вдовою (часто цитується у Санфорда: Sanford. Op. cit., 57). Після опису всіх його рицарських чеснот, його схильної до веселощів і відкритої для радощів життя натури сказано так: «Він був неймовірно охайним, акуратним і мав чудовий смак. Проте з юних літ він відмовився від усякої розкоші». Дуже близький до цього й ідеал пуританки, про який говорив Бакстер у промові над труною Мері Хаммер: «Ця відкрита усім радощам життя, освічена і вихована жінка виявляла скупість, коли мова йшла, по-перше, про час, по-друге, про затрати на предмети розкоші та розваги (Works of the Pur. div., p. 533).

[359] Мені пригадується (поряд з багатьма іншими прикладами) один солідний фабрикант, який зумів досягти вельми великих як на його вік успіхів. Коли лікар, який лікував його від тривалої шлункової хвороби, порекомендував йому щодня з’їдати по кілька устриць, то умовити хворого робити це вдалося лише з великими  труднощами. Оскільки він протягом усього свого життя жертвував досить значні суми на благодійні цілі і взагалі був відомий своєю щедрістю, то, очевидно, мова тут йде не про щось схоже на скупість, а виключно про наслідки того «аскетичного» виховання, згідно з яким будь-яке використання свого майна для особистої насолоди мусить вважатися неприпустимим з морального погляду.

[360] Відокремлення майстерні, контори, взагалі «діла» від дому, відмежування фірми та імені (тобто капіталу, який вкладено ,у справу, і особистого майна), тенденція перетворити «діло», насамперед майно фірми, у «corpus mysticum» — все це ланки одного процесу. Див. про це мою роботу «Handelsgesellschaften im Mittelalter» (1889).

[361] На цей характерний феномен правильно вказав уже Зомбарт у першому виданні свого «Капіталізму». Слід, однак, мати на увазі, що нагромадження майна може здійснюватись під впливом двох досить відмінних між собою психологічних стимулів. Корені одного з них сягають далеко у сиву давнину. Цей стимул знаходить свій більш чіткий вияв у пожертвах на благодійні цілі, родовому майні, фідеїкомісах, аніж у прагненні досягти наприкінці життя високого матеріального добробуту і визнання і, насамперед, забезпечити продовження «справи», хай навіть коштом особистих інтересів більшості дітей, котрі успадковують майно. У цих випадках йдеться (поряд з прагненням увічнити те, що зроблено своїми руками, і жити у ньому й після смерті) про те, щоб зберегти «splender familiae» (велич сім’ї), тобто про марнославство, об’єктом якого виступає, так би мовити, розширена особистість засновника, в усякому разі, про егоцентричні за своєю суттю інтереси. Інакше стоїть справа з тим буржуазним мотивом, який ми тут досліджуємо. Тут лозунг аскези: «Зректися ти мусиш, зректися», перетворений на позитивно-капіталістичне: «Придбавати мусиш ти, придбавати», постає перед нами у всій своїй ірраціональності і первісній чистоті як свого роду категоричний імператив. Лише слава Божа і власний обов’язок, а не людське марнославство, виступають мотивом для пуритан, а у наші дні — лише обов’язок щодо свого «покликання». Нехай той, хто схильний доводити ідею до крайніх її висновків, згадає про теорію деяких американських мільярдерів, котрі не вважають за потрібне заповідати своїм дітям нажиті ними мільйони, аби не позбавити їх такого морального блага, як необхідність самим працювати і наживати добро. Щоправда, в наші дні це не більш як «теоретична» фікція.

[362] Якраз це — як ми постійно підкреслюємо — є вирішальним релігійним мотивом (поряд із чисто аскетичними уявленнями про умертвління плоті), що особливо чітко проступає у квакерів.

[363] Це заперечує Бакстер (див.: Baxter. Saint’s, everlasting rest, 12), спираючись на чисто єзуїтську аргументацію: плоть мусить мати те, що їй потрібне, інакше вона зробить людину своїм рабом.

[364] Як показав це на ряд! важливих моментів Вайнгартен (див.: Weingarten. Englische Revolutions Kirchen, 1868), цей ідеал був чітко сформульований квакерами вже у перший період їх розвитку. Він знаходить свій вияв і в полеміці Барклея (див. Barclay. Op. cit., p. 519 f., 533). Так, слід уникати: 1) тварного марнославства, тобто всякої бравади, облудності та прив’язаності до речей, котрі не мають практичного застосування і цінуються лише тому, що вони рідко трапляються (тобто заради марнославства); 2) недобросовісного користування майном, тобто несумірно великих трат для задоволення менш важливих потреб порівняно з необхідними витратами на життя і турботу про майбутнє. Квакер, таким чином, мовби виступає втіленням закону «граничної корисності». «Moderate use of the creature» (помірне користування), безумовно, дозволяється, однак при цьому слід звертати особливу увагу на. якості і добротність матеріалу і т. ін., за умови, що це не призведе до vanity (марнославства). Про все це див.: «Morgenblatt für gebildete Leser», 1846, N 216 f. (Спеціально про комфорт і добротність матеріалів у квакерів див.: Schneckenburger. Vorlesungen, s. 96 f.)

[365] Вище ми вже зазначали, що. тут не будемо розглядати питання класової зумовленості релігійних рухів (про це, див. мої статті про «Господарську етику світових релігій»). Однак для розуміння того, що, наприклад, Бакстер (на якого ми тут постійно посилаємось) зовсім не сприймає свій час очима . «буржуазії», досить згадати, як у його ієрархії бажаних Богові професій за професіями вчених слідують спочатку husbandman (землероби), а потім у. примхливому переплетінні перераховуються mariners, clothiers, booksellers, tailors (моряки, сукнарі, книготоргівці, шевці) і т. ін. Під згаданими тут mariners (що також досить характерно) Бакстер міг мати на увазі як рибалок, так і моряків. Інший характер мають висловлювання Талмуда. Див., наприклад, опубліковані у книзі Вюнше (Wünsche. Babyl. Talmud. II, 1, s. 20, 21) вказівки ребе Єлеазара, котрі, правда, викликали заперечення. Їх смисл зводиться до того, що комерції слід віддати перевагу перед сільським господарством (рекомендації капіталовкладень: одну третину в землеробство, одну третину в товари, одну третину тримати готівкою. — Op. cit., II, s. 68). Для тих, чия совість не знаходить заспокоєння без економічного («матеріалістичного», як, на жаль, все ще прийнято говорити) пояснення причинних зв’язків, додам ще таке зауваження: я надаю дуже великої ваги впливові господарського розвитку на долю релігійних ідей і пізніше спробую показати, як у межах нашої постановки проблеми складається процес  взаємного пристосування цих двох факторів і їх взаємовідносини. Однак зміст релігійних ідей не може бути просто дедукований з економіки. Ці ідеї у свою чергу — і це цілком безсумнівно — виступають важливими пластичними елементами «національного характеру», яким повною мірою притаманні самозаконний характер розвитку і значимість як руйнівної сили. Що ж до найбільш важливих відмінностей між лютеранством і кальвінізмом — то вони, крім цього, зумовлені переважно політичними причинами, наскільки тут взагалі мають значення релігійні моменти.

[366] Це має на увазі Є. Бернштейн, коли він у згаданій вище статті (s. 681 і 625) пише: «Аскетизм — це буржуазна чеснота». Його зауваження вперше вказують на цей важливий взаємозв’язок. Однак цей взаємозв’язок є значно ширшим, аніж це вважає Бернштейн. Адже вирішальне значення тут має не лише нагромадження капіталу, а й аскетична раціоналізація всієї професійної діяльності. Для американських колоній протилежність між пуританською Північчю", де внаслідок «аскетичного примусу до ощадливості» завжди був у наявності капітал, котрий можна було інвестувати, — з одного боку, і ситуацією на Півдні, — з іншого, чітко виявлена уже Дж. Дойлом (див. наст. прим.).

[367] Див. Doyle J. The English in America. II, 1887, ch. І. Існування у Новій Англії за життя першого покоління після заснування колонії товариств по виробництву й обробці заліза (1643), виробництву сукна для ринку (1659) (та, між іншим, і розквіт ремесла) — усе це є з чисто економічного погляду анахронізмом і знаходиться у різкій протилежності до становища на Півдні і у некальвіністському Род-Айленді, де панувала повна свобода совісті. Незважаючи на те, що у Род-Айленді чудова гавань, у звіті губернатора і міської ради ще у 1686 р. сказано таке: «Труднощі, що мають місце у торгівлі, пояснюються тим, що нам не вистачає торгівців та людей, що мають певний достаток» (Arnold. History of the state Rhode Island, 1859, p. 490). Навряд чи можна сумніватися у тому, що однією з причин розквіту Півночі була вимога вкладати увесь здобутий капітал у справу, вимога, яка ґрунтувалася на пуританському обмеженні споживання. До цього слід додати ще не вивчену нами роль церковної дисципліни.

[368] Про швидкий занепад цих кіл у Нідерландах див.: BuskenHuet. Op. cit., Bd. II, Kap. 3, 4. Все ж Грун ван Прінстерер (Handboek der geschiedenis, § 303, p. 254) говорить про період після Вестфальського миру: «Голландці продають багато, однак споживають мало».

[369] Що стосується Англії, то нам відома петиція якогось знатного рояліста, подана Карлу II після його вступу до Лондона (вона цитується у книзі Ранке: English Geschichite, IV, s. 197),  де висувається вимога законодавчим шляхом заборонити буржуазії придбання землі, аби змусити її вкладати капітал у торгівлю. Голландські «регенти» відокремились із кіл міського патриціату завдяки придбанню старих рицарських маєтків (див. про це наведену у книзі Fruin. Tien jaren nit den tachtigjarigen oorlog — скаргу 1652 p. на те, що «регента» перетворилися на рантьє і перестали торгувати). Щоправда, представники цих кіл ніколи, по суті, і не були настроєні справді no-кальвіністському. Горезвісна гонитва за знатністю і титулами, яка поширилась у колах голландської буржуазії другої половини XVII ст., уже сама по собі свідчить про те, що протиставляти англійські умови голландським слід, принаймні стосовно до цього періоду, досить обережно. Сила успадкованого капіталу зламала тут аскетичний дух.

[370] За періодом інтенсивного придбання дворянських земель англійською буржуазією настала епоха бурхливого розквіту сільського господарства Англії.

[371] Англійські лендлорди ще і в XIX ст. досить часто відмовлялись здавати землю в оренду нонконформістам. (Сьогодні чисельність обох церковних партій приблизно однакова, тоді як раніше нонконформісти майже завжди були в меншості.)

[372] Г. Леві у своїй статті (див.: «Archiv für Sozialwissenschaft», 1918 — 1919, Bd. 46, з. 605 f.) справедливо звертає увагу на те, що за багатьма рисами свого національного характеру англійський народ схильний був менше ніж інші народи до сприйняття аскетичного етосу і буржуазних чеснот. Основою національного характеру англійців була (і є ще й сьогодні) грубувата і простецька життєрадісність. Сила впливу пуританської аскези у період її панування знайшла свій прояв якраз у тому гідному подиву пом’якшенні, якого зазнали прояви аскези в її прихильників.

[373] Ми постійно знаходимо прояви цієї суперечності і у Дойла. Позиція пуритан завжди визначалась релігійними мотивами (хоча, звичайно, не лише тільки ними). Дозвіл на переселення до колонії Массачусетс, де у період правління Вінтропа були своя верхня палата і своя спадкоємна знать, джентльмени могли отримати лише за умови входження їх до місцевої церкви. Внаслідок вимог церковної дисципліни великої ваги набувала замкнутість населення. (Колонії Нью-Хемпшир і Мен засновані були великими англійськими купцями, котрі створили там великі тваринницькі фер> ми. Соціальний зв’язок тут був дуже незначним.) Скарги з приводу неймовірної жадоби прибутків, яка притаманна поселенцям Нової Англії, можна почути вже у 1632 р. (див., наприклад. Weeden В. Economic and social history of New England, I, p. 125).

[374] На це звертає увагу вже В. Петті (див.: Petty. Op. cif.). Усі без винятку тогочасні джерела характеризують пуританських  сектантів — баптистів, квакерів, менонітів — як представників або неімущих, або дрібнобуржуазних верств, протиставляючи їх як великому торговому патриціатові, так і фінансовим авантюристам. Проте якраз у цьому дрібнобуржуазному середовищі, а не серед великих фінансистів-монополістів, державних постачальників і кредиторів, колонізаторів і promoters — виникло те, що є характерним для західного капіталізму: специфічна буржуазна організація промислової праці у рамках приватного господарства (див., наприклад, Unwin. Industrial organization in 16 th and 17 th centuries. L., 1914). Про те, що ця протилежність була відома вже сучасникам, свідчить публікація Паркера («Discourse concerning Puritans»), де також акцентується протилежність між пуританами, з одного боку, і придворними та прожектерами — з іншого.

[375] Про те, як це втілилось у політиці Пенсильванії XVIII ст. і, зокрема, знайшло прояв у боротьбі за незалежність, див.: Sharpless. A Quaker experiment in government. Philadelphia, 1902.

[376] Те ж саме див.: Southey. Leben Wesleys. Кар. 29. На цей уривок мою увагу звернув проф. Ешлі у 1913 р. (я про це не знав). Е. Трьольч (якого я повідомив про цей уривок) уже цитував його.

[377] Це місце ми радимо перечитати усім тим, хто вважає, що вони краще поінформовані і розумніші, ніж самі вожді і сучасники цих релігійних рухів, які, безсумнівно, дуже добре розуміли, що вони робили і яких небезпек зазнавали. Справді, не можна так просто, як це робить дехто з моїх критиків, заперечувати цілком очевидні істини, які до цього ніхто й не думав ставити під сумнів, і глибинні рушійні сили, які я спробував вивчити дещо глибше. На жаль, така легковажна критика траплялась. У XVII ст. ніхто й не думав сумніватися у наявності такого зв’язку (див. також Manley. Usury of 6 % examined. 1669, p. 137). Окрім вищезгаданих авторів, ті взаємозв’язки, про які йде мова, сприймалися як щось само собою зрозуміле поетами (Г. Гейне і Дж. Кітсом), вченими (Маколеєм, Каннінгемом, Роджерсом) і письменниками (наприклад, М. Арнольдом). Щодо новітньої літератури див.: Ashley. Birmingam industry and commerce. 1913. Автор цієї праці у своєму листі висловив повну згоду з моєю точкою зору. В цілому з цієї проблеми див. статтю X. Леві, що згадується у прим. 284.

[378] Найкращим з аргументів на користь того, що пуритани класичної епохи сприймали цей взаємозв’язок як щось само собою зрозуміле, служить вислів Mr. Moneylove (містера любителя грошей) із твору Беньяна: «Можна стати релігійним, для того, щоб розбагатіти, наприклад, для: того, щоб збільшити свою клієнтуру», бо те, заради чого людина здобуває віру, значення не має (див. Bunyan. Pilgrim’s progress. ed. Tauchniz, p. 114).

[379] Даніель Дефо був ревним нонконформістом.

[380] Шпенер також (див. Spener. Theol. Bedenken, III, s. 426 f., 429, 432 f.) вважає, що торгові професії, сповнені спокус і небезпек, однак він у відповідь на поставлене йому питання пояснює свою точку зору так: «Мені любо бачити, що дорогий моєму серцю приятель не віда’є жодних докорів совісті щодо своєї торгової діяльності, а дивиться на неї як на такий спосіб життя, який іде на користь роду людському, і тим самим творить любов по волі Божій». У багатьох інших місцях це детальніше мотивується меркантилістськими міркуваннями. Якщо в ряді випадків Шпенер у чисто лютеранському дусі визначає жадобу багатства як головну небезпеку (посилаючись на 1 Тим., 6, 8 та на Ісуса сина Сірахового), вимагаючи приборкання такого прагнення (при цьому він стає на точку зору «обмеження необхідним для прожиття» — s. 435), то водночас він сам ослаблює свої вимоги посиланням на сектантів, котрі досягають великих успіхів, однак осяяні Божою благодаттю (р. 175, А. 4). Як наслідок добросовісної професійної діяльності багатство не викликає у Шпенера ніяких заперечень, його точка зору у цьому питанні внаслідок впливу на нього лютерівських ідей є менш послідовною, аніж погляди Бакстера.

[381] Бакстер (див.: Baxter. Op. cit., II. p. 16) застерігає проти найму в прислуги «незграбних, флегматичних, млявих, чуттєвих і вайлуватих людей», рекомендуючи віддавати перевагу «godly servants» (благочестивим слугам) не лише тому, що «недоброчесні» зможуть «добре працювати лише під наглядом», а насамперед тому, що «істинно благочестива прислуга виконуватиме свої обов’язки як обов’язки перед Богом, як ніби Він сам вимагає від неї виконання своєї роботи». Інші ж люди не схильні «перетворювати це на справу совісті». І навпаки: ознакою святості у того, хто працює, виступає не стільки зовнішнє виконання ним релігійних приписів, скільки «conscience to do their duty» (чесне виконання своїх обов’язків). Очевидно, що інтереси Бога співпадають тут з інтерегамч роботодавця. Також і Шпенер (див.: Theol. Bed., III, s. 172), котрий в інших випадках настійно рекомендує залишати час для роз думів про Бога, вважає за очевидне, що робітник мусить задовольнятися крайнім мінімумом вільного часу (лише неділею). Англійські письменники з повною на те підставою називали протестантських іммігрантів «піонерами кваліфікованої праці». Див. також свідчення у Леві: Levy H. Die Grundlagen des okonomischen Liberalismus, s. 53.

[382] З приводу аналогії між «несправедливим» з людського погляду приреченням лише одних людей до спасіння І таким же несправедливим, однак такою ж мірою бажаним Богові розподілом матеріальних благ див.: Hoornbeek. Op. cit., I. s. 153. До того ж  бідність сама по собі дуже часто розцінюється як симптом гріховних лінощів (див.: Baxter. Op. cit., I, p. 380).

[383] На думку Т. Адамса (Works of the Pur. div., p. 158), Бог залишає так багато людей бідними насамперед тому, що вони, як відомо, не здатні протистояти тим спокусам, які несе з собою багатство. Адже воно часто здатне позбавити людину релігійної віри.

[384] Див. вище прим. 239 і згадану там роботу X. Леві. На це звертають увагу всі дослідники цього питання (стосовно гугенотів про це пише Манлі).

[385] Подібні явища мали місце і в Англії. Сюди належить, наприклад, і той різновид пієтизму, який, згідно Лоу (Law. Serious, call., 1798). проповідує бідність, цнотливість і — на перших порах — втечу від світу.

[386] Діяльність Бакстера у громаді Кіддермінстера (котра до його прибуття перебувала у стані повного занепаду), яка за ступенем досягнутого успіху майже не мала аналогів в історії практичного душеспасіння, є одночасово і типовим прикладом того, як аскеза виховувала у масах схильність до праці — у марксистській термінології — до «виробництва додаткової вартості» — і тим самим взагалі створювала можливість використовувати їх у рамках капіталістичних підприємств (домашньої промисловості, ткацтва). Таким є в загальних рисах каузальний зв’язок між згаданими явищами. З точки зору Бакстера, його підлеглі, включаючись у сферу капіталістичної діяльності, служили тим самим його релігійно-етичним інтересам. З погляду капіталістичного розвитку вони слугували капіталістичному «духові», сприяючи розвиткові останнього.

[387] І ще одна обставина: можна, звичайно, сумніватися щодо того, наскільки та «радість», яку викликав у середньовічного майстра створений ним «виріб», — про що так багато вели мову, — може вважатися психологічно дійовим фактором. Проте, без сумніву, щось подібне справді мало місце. В усякому разі безсумнівно, що аскеза позбавила працю такої посейбічно? мирської привабливості (у наші дні капіталізм знищив її повністю), перенісши її цінність у потойбічний світ. Професійна діяльність як така є бажаною Богові. Знеосіблений характер сьогоднішньої праці, її безрадісність, безсенсовність з погляду окремо взятої людини в цю добу ще не здобувають релігійного пояснення. Капіталізм у період свого виникнення потребував робітників, котрі вважали справою своєї совісті підкорятися економічній експлуатації. Сьогодні ж цей лад займає настільки міцні позиції, що не потребує потойбічних стимулів для того, аби пробудити у робітника бажання працювати.

[388] Див. про цю протилежність і цю еволюцію вже згадувану вище (прим. 239) книгу Леві. Характерна для Англії XVII ст. різко антимонопольна спрямованість громадської думки історично  склалася внаслідок поєднання політичної боротьби проти королівської влади (Довгий парламент виключив монополістів зі складу своїх депутатів) з етичними мотивами пуританізму та з економічними інтересами дрібної і середньої буржуазії, ворожої фінансовим магнатам. Declaration of the army від 2 серпня 1652 p., а також петиція левеллерів від 28 січня 1653 р. висувають поряд з вимогами скасування акцизу, мита, непрямих податків та запровадження single tax (єдиного податку) на estates (майно) насамперед вимогу free trade (вільної торгівлі), тобто скасування всіх монополістичних обмежень у галузі торгівлі як всередині країни, так і за кордоном, розглядаючи їх як порушення прав людини. Щось подібне можна знайти вже у «Великій ремонстрації».

[389] Пор.: Levy H. Okon. Liber., s. 51 f.

[390] Того факту, що не досліджені нами релігійні корені таких висловів, як, наприклад, «honesty is the best policy» (чесність — найкраща політика) (слова Франкліна з приводу кредиту), є також пуританськими, ми торкнемося пізніше (див. наступну статтю). Ми обмежимося тут лише тим зауваженням Д. Раунтрі (Rowntree J. А. Quakerism, past and present, p. 95 — 96), на яке звернув мою увагу Е. Бернштейн: «Це простий збіг чи закономірність, що висока духовність квакерів поєднується у них з витонченістю і тактом у мирських справах? Справді, істинна доброчесність сприяє успіхам у торгівлі, бо вона є гарантією чесності, виховує в людині почуття обережності і передбачливості, такі важливі для авторитету в суспільстві і кредиту, котрі виступають необхідними передумовами багатства» (див. наст. статтю). У XVII ст. вислів «чесний як гугенот» став приповідкою, так само як і добропорядність голландців, котра так дивувала В. Темпла, а сторіччям пізніше — чесність англійців Іорівняно з народами континентальної Європи, які не здобули такого роду етичного виховання.

[391] Це добре показано у книзі: Bielschowsky. Goethe. 27 Auft., 1914, Bd. 2, Кар. 18. Схожі думки про розвиток наукового «космосу» знаходимо й у Віндельбанда наприкінці розділу «Розквіт німецької філософії» другого тому його «Історії нової філософії».

[392] Див.: Saints’ everlasting rest, cap. 12.

[393] «Хіба не може стара людина піти на відпочинок, маючи 75 тисяч доларів прибутку щорічно? Ні! Вітрина магазину має бути розширена на 400 футів. Навіщо? Бо цим, як він гадає, він затьмарить усіх. Вечорами, коли його дружина і діти зайняті читанням, він мріє лише про сон; у неділю ж він щоп’ять хвилин поглядає на годинника й не може дочекатись, доки мине цей день. Оце вже справді бідолашне існування!» Таку характеристику дав один емігрант з Німеччини своєму тестеві, великому dry-good-man (торгівцеві галантерейними товарами) у місті на березі Огайо. Такі міркування видались би «старому цілком незрозумілими, і він кваліфікував би їх як прояв німецької млявості.

[394] Вже це зауваження (ми залишили його без будь-яких змін) мусило б переконати Брентано у тому, що я ніколи не ставив під сумнів самостійне значення гуманістичного раціоналізму. Те, що гуманізм все ж не був чистим «раціоналізмом», знову підкреслив Карл Боринськнй (див. Borinskl K. Die Wiedergeburtsidee in den neueren Zeiten. — In: Abhandl. der Münchner Acad. der Wiss., 1919).

[395] У своєму виступі Белов торкається не цієї проблеми, а проблеми Реформації в цілому, особливо лютерівської (див.: Below. Die Ursachen der Reformation. Freib., 1916). Для ознайомлення з тематикою, яка тут розглядається, і особливо з тями контроверзами, що виникають у зв’язку з такими дослідженнями, відсилаємо до праці Хермелінка (див. Hermelink. Reformation und Gegenreformation, 1911), котра, щоправда, присвячена у першу чергу іншим проблемам.

[396] У вищенаведеному нарисі увага свідомо приверталася лише до тих взаємозв’язків, котрі, поза всяким сумнівом, свідчать про реальний вплив релігійних ідей на «матеріальні» аспекти культурного життя. Було б не важко зробити крок далі, створивша «конструкцію», в рамках якої всі характерні ознаки сучасної культури логічним шляхом дедукувалися б з протестантського раціоналізму. Однак ми полишаємо цю справу тим дилетантам, котрі вірять у «єдність» «соціальної психіки» і можливість звести її до якоїсь однієї формули. Слід зауважити також, що, звичайно, той період капіталістичного розвитку, який передував стадії, що вивчалася нами, повсюдно зумовлювався також і впливом християнства, яке то гальмувало такий розвиток, то прискорювало його. Характер цього впливу ми проаналізуємо пізніше. Ми не маємо певності, чи вдасться нам висвітлити проблеми, яких ми торкалися вище, у рамках цього журналу (мається на увазі «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», де вперше було надруковано статті про протестантську етику. — Прим. перекл.), оскільки останній має певну чітко визначену тематику. Писати ж товсті книги, які великою мірою мусили б ґрунтуватися на богословських та історичних працях інших авторів (що у даному випадку було б неминуче), я не дуже схильний. (Це місце у перевиданні залишено мною без змін.) Щодо того напруження, яке виникло у ранньокапіталістичну епоху внаслідок невідповідності між життєвим ідеалом і реальністю, див.: Strieder J. Studien zur Geschichte kapitalistischer Organizationsformen, 1914, Buch 2 (ця робота спрямована також і проти використаної Зомбартом праці Келлера, яка цитована нами вище).

[397] Я вважаю, що ці слова, так само як і зауваження у тексті і виносках, що їм передують, мусять виключати будь-які непорозуміння щодо того, чого я прагнув у даному дослідженні, і я не бачу ніякої потреби щось додавати до цього. Замість того, щоб прямо продовжувати роботу відповідно до тієї програми, про яку мовилось вище, я вирішив спочатку описати результати моїх порівняльних досліджень у галузі всесвітньо-історичних зв’язків між релігіею і суспільством. Зроблено це було мною почасти через випадкові обставини, зокрема внаслідок появи праці Є. Трьольча («Soziallehren der christlichen Kirchen»), де багато що із задуманого мною виконано так, як не міг би це зробити я, оскільки не належу до фахівців-теологів; почасти ж з тією метою, щоб міркування про пуританську етику не виявились чимось ізольованим і розглядались як момент загального культурного розвитку. Наступна стаття являє собою не що інше, як короткий нарис, написаний; для пояснення змісту поняття «секти», яке ми використовували, і водночас для пояснення значення пуританської концепції церкви для капіталістичного духу нового часу.

Евангельская Реформатская Семинария Украины

  • Лекции квалифицированных зарубежных преподавателей;
  • Требования, которые соответствуют западным семинарским стандартам;
  • Адаптированность лекционных и печатных материалов к нашей культуре;
  • Реалистичный учебный график;
  • Тесное сотрудничество между студентами и местными преподавателями.

Цей матеріал ще не обговорювався.